DRAGOSTE ÎN MIJLOCUL AMĂRĂCIUNII

„Ea le-a zis:
‘Nu-mi mai ziceţi Naomi [Plăcută];
ziceţi-mi Mara (Amărăciune),
căci cel Atotputernic m-a umplut de amărăciune’.”

(Rut 1:20)


Video aici: https://youtu.be/Dy5sIRcmLlA

Ioan Ciobotă

2 Iulie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

SĂ NE ÎNTOARCEM ÎN EGIPT

„Şi au zis unul altuia:
‘Să ne alegem o căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt’.”

(Numeri 14:4)


Video aici: https://youtu.be/2LhUz1nGQiQ

Ioan Ciobotă

1 Iulie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

URMEAZĂ CRUCEA, URMEAZĂ-L PE CRISTOS

„Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.”
(Luca 9:57)


Video aici: https://youtu.be/9GYci9p7edc

Ioan Ciobotă

30 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

BUNĂTĂȚILE DOMNULUI SE ÎNNOIESC ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ

„Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit,
îndurările Lui nu sunt la capăt,
ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă.
Şi credincioşia Ta este atât de mare!”

(Plângerile lui Ieremia 3:22,23)


Video aici: https://youtu.be/CSxjZuFGq6c

Ioan Ciobotă

29 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

ATENȚIE LA MORMINTELE LĂCOMIEI

„Cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi o duceam bine în Egipt!
Pentru ce am ieşit noi oare din Egipt?”

(Numeri 11:18,20)


Video aici: https://youtu.be/wbmVXBXWgw0

Ioan Ciobotă

28 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

RUGĂCIUNE PENTRU CEI BOLNAVI

„Noroadele au priceput lucrul acesta, şi au mers după El.
Isus le-a primit bine,
le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu,
şi vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare.”

(Luca 9:11)


Video aici: https://youtu.be/B8l2W9qxPSw

Ioan Ciobotă

27 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NU-L PUNE PE DUMNEZEU LA ÎNCERCARE

„Patrusprezece mii şapte sute de inşi au murit de urgia aceasta,
în afară de cei ce muriseră din pricina lui Core.”

(Numeri 16:49)


Video aici: https://youtu.be/URUixsQnaSI

Ioan Ciobotă

26 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

A DUS POPORUL ÎN CURVIE SPIRITUALĂ

„Ghedeon a făcut din ele un efod, şi l-a pus în cetatea lui, la Ofra,
unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul;
şi a fost o cursă pentru Ghedeon şi pentru casa lui.”

(Judecători 8:27)


Video aici: https://youtu.be/j4-lE6qwxVQ

Ioan Ciobotă

24 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

MARELE MOISE NU A INTRAT ÎN ȚARA PROMISĂ

„O stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos.”
(1 Corinteni 10:4)


Video aici: https://youtu.be/d1oFdqy_5UU

Ioan Ciobotă

23 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

FABRICA DE CORPURI DE ILUMINAT

„Isus le-a vorbit din nou şi a zis:
‘Eu sunt Lumina lumii;
cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii’.”

(Ioan 8:12)


Video aici: https://youtu.be/81UGssR8heA

Ioan Ciobotă

22 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »