CÂND STRĂBAT ACEȘTIA VALEA PLÂNGERII

„Ferice de ceice-şi pun tăria în Tine,
în a căror inimă locuieşte încrederea.

Când străbat aceştia Valea Plângerii,
o prefac într-un loc plin de izvoare,
şi ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări.”
(Psalmul 84:5,6)


Video aici: https://youtu.be/yA7Uohltgmo

Cine sunt cei care străbat Valea Plângerii,
și care o prefac sau o transformă într un loc plin de izvoare?
Sunt cei care își pun tăria în Domnul
și în a căror inimă locuiește încrederea.

Este un lucru interesant:
nu li se promite deloc că NU vor străbate Valea Plângerii,
ci autorul psalmului îi vede ÎN Valea Plângerii.

Nu li se promite un tratament preferențial,
nu li se spune că vor avea parte de un pod
sau că îi va lua un elicopter și îi va duce PESTE Valea Plângerii.

Nu!

Ci spune:
„Când STRĂBAT aceștia Valea Plângerii”.

Deci este clar că și cei care își pun încrederea și tăria în Domnul,
și în a căror inimă locuiește încrederea,
și aceștia străbat Valea Plângerii.

Însă care este motivul pentru care o prefac sau o transformă într un loc plin de izvoare?

În mijlocul suferinței,
în mijlocul dezastrului,
în mijlocul eșecului,
în mijlocul chinului,
să fie plin de izvoare din inima ta,
din mintea ta,
din viața ta,
din gura ta!

Cum?

Ferice de cei ce-și pun tăria în Domnul
și în a căror inimă locuiește încrederea!

Atunci când tăria mea este în Domnul,
nu în banii mei,
nu în medici,
nu în prieteni,
nu în partide,
în nimic din ce aș putea cunoaște pe acest pământ,
ci când tăria mea este în Domnul,
atunci când locuiește încrederea în inima mea,
încredere care vine de la Dumnezeu,
atunci pot să străbat și poți să străbați Valea Plângerii,
și pot să o prefac sau să o transform într-un loc plin de izvoare.

Prin puterea lui Dumnezeu și cu ajutorul Lui !


Ioan Ciobotă

26 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

PSALMUL 77 – partea a 2-a


Video aici: https://youtu.be/4_nWE9fYU0s

Psalmul 77:13-20
(Un psalm al lui Asaf)

„Dumnezeule,
căile Tale Sunt sfinte!

Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?

Tu eşti Dumnezeul care faci minuni;
Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.

Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău,
pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.

Când Te-au văzut apele,
Dumnezeule,
când Te-au văzut apele,
s-au cutremurat,
şi adâncurile s-au mişcat.

Norii au turnat apă cu găleata,
tunetul a răsunat în nori,
şi săgeţile Tale au zburat în toate părţile.

Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt,
fulgerele au luminat lumea:
pământul s-a mişcat şi s-a cutremurat.

Ţi-ai croit un drum prin mare,
o cărare prin apele cele mari,
şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.

Ai povăţuit pe poporul Tău ca pe o turmă,
prin mâna lui Moise şi Aaron.”


25 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

PSALMUL 77 – partea 1


Video aici: https://youtu.be/-0DCeJN_JN0

Psalmi 77:1-12
(Un psalm al lui Asaf)

„Strig cu glasul meu către Dumnezeu,
strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta.

În ziua necazului meu, caut pe Domnul;
noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare;
sufletul meu nu vrea nicio mângîiere.

Mi-aduc aminte de Dumnezeu, şi gem;
mă gândesc adânc în mine,
şi mi se mîhneşte duhul.

Tu îmi ţii pleoapele deschise;
şi,
de mult ce mă frământ,
nu pot vorbi.

Mă gândesc la zilele de demult,
la anii de odinioară.

Mă gândesc la cântările mele noaptea,
cuget adânc în lăuntrul inimii mele,
îmi cade duhul pe gânduri,
şi zic:
‘Va lepăda Domnul pentru totdeauna?
Şi nu va mai fi El binevoitor?
S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie?
S-a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna?
A uitat Dumnezeu să aibă milă?
Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?’.

Atunci îmi zic:
‘Ceeace mă face să sufăr, este că dreapta Celui Prea Înalt nu mai este aceeaş’…

Dar tot voi lăuda lucrările Domnului,
căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;

da,
mă voi gândi la toate lucrările Tale,
şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.”


24 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

DUMNEZEUL NOSTRU ESTE SINGURUL CARE FACE MINUNI

„Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
singurul care face minuni!”
(Psalmul 72:18)


Video aici: https://youtu.be/qtgkH0EH4Z8

Așa spune Biblia despre Dumnezeul lui Israel – Tatăl Domnului nostru Isus Cristos – că este singurul Dumnezeu care face minuni !

Nici nu poate fi altfel !

Oricare dintre ceilalți dumnezei sunt doar
minciuni,
povești,
legende
sau
dumnezei de piatră
de lemn,
din materie,
din orice ar putea gândi cineva,
dar nu sunt Dumnezeu în sensul adevărat al cuvântului.

Singurul Dumnezeu adevărat,
Cel care S-a descoperit pe Sine Însuși în Biblie,
Cel care Se numește pe Sine Însuși „Eu sunt Cel ce sunt”,
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
El este singurul Dumnezeu viu și adevărat,
singurul care poate să facă minuni.

El este Cel care a gândit și a construit absolut totul:
omul,
ființele,
plantele,
pământul,
cosmosul,
natura,
universul,
absolut totul.

Dumnezeu le-a gândit și le-a construit pe toate,
și El este singurul care poate să facă minuni !

Din ce cauză?
Pentru că este singurul Dumnezeu viu și adevărat !


Ioan Ciobotă

23 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

CÂND PRIVESC CERURILE, LUCRAREA MÂINILOR TALE

„Când privesc cerurilelucrarea mâinilor Tale –
luna și stelele pe care le-ai făcut,
îmi zic:
‘Ce este omul,

ca să te gândești la el?
Și fiul omului,
ca să-l bagi în seamă?’.”
(Psalmul 8:3,4)


Video aici: https://youtu.be/oBZIDMfEAzw

Cuvintele de mai sus sunt scrise de psalmistul David.

El privește corect proporțiile și lucrurile:
când te uiți la ceruri – la lucrarea mâinilor lui Dumnezeu –
înțelegi că cerurile n-au apărut la întâmplare,
n-au apărut dintr-un Big Bang,
ci sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu.

Când privești luna și stelele,
pe care le-a făcut Domnul,
când te uiți la toate acestea și îl vezi pe om extrem de mic,
nu pot să nu te gândești la fel ca și David:
„Ce este omul,
ca să te gândești la el?
Și fiul omului,
ca să-l bagi în seamă?”
.

Omul este nimic,
este un fir de praf în univers,
chiar mai puțin decât un fir de praf.

Omul este absolut nimic, este zero.
Și totuși,
Dumnezeu S-a gândit la mine și la tine atât de mult !

Si mai mult decât faptul că s-a gândit, ne-a iubit si ne iubește.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea”
adică oamenii, pe mine și pe tine, încât
„a dat pe singurul Său Fiu” – pe Domnul isus Cristos –
„pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viața veșnică.”

Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său, pe Domnul Isus Cristos,
din dragoste pentru mine și pentru tine, care suntem un fir de praf în univers,
suntem absolut nimic comparativ cu cerurile,
cu Luna,
cu stelele,
cu Pământul.

Suntem ca și cum nu am exista.

Și totuși, înaintea lui Dumnezeu am avut o valoare extraordinară,
o valoare așa de mare încât L-a dat pe Fiul Său să moară din dragoste pentru mine și pentru tine,
ca noi să avem intrare în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu !

Doamne, cât de minunat ești !


Ioan Ciobotă

22 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

PSALMUL 8


Video aici: https://youtu.be/sGtxSXQJ3pA

Psalmul 8
(Un psalm al lui David)

„Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!

Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri.

Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţîţă,
Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi,
ca să astupi gura vrăjmaşului
şi omului cu dor de răzbunare.

Când privesc cerurile – lucrarea mânilor Tale –
luna şi stelele pe care le-ai făcut,
îmi zic:
„Ce este omul,
ca să Te gândeşti la el?
Şi fiul omului,
ca să-l bagi în seamă?

L-ai făcut cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu,
şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.

I-ai dat stăpânire peste lucrurile mânilor Tale,
toate le-ai pus sub picioarele lui:
oile şi boii laolaltă,
fiarele câmpului,
păsările cerului şi peştii mării,
tot ce străbate cărările mărilor.

Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!”


21 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

TU, DOAMNE, ÎMI DAI LINIȘTE DEPLINĂ

„Eu mă culc
şi adorm în pace,
căci numai Tu,
Doamne,
îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.”
(Psalmul 4:8)


Video aici: https://youtu.be/Ak1wbxNAlCw

Cuvintele de mai sus le spune psalmistul si împăratul David.

Ai avut nopți nedormite?
Ai avut nopți când n-ai avut liniște în locuința ta și în inima ta?
Ai avut nopți când ai dorit să dormi în pace, însă nu ai putut?

David spune:
„Eu mă culc
și adorm în pace”.

Este o mare binecuvântare să poți să dormi fără medicamente,
să poți să dormi fără terapie,
pur și simplu să poți să dormi.

Este o mare binecuvântare !

Dar spune David:
„Căci numai tu, Doamne,
îmi dai liniște deplină în locuința mea”.

Liniștea nu ți-o dau nici filmele la care te uiți seara,
nici televizorul,
nici internetul,
nici muzica pe care o asculți,
nimic,
ci Domnul este Cel care îți dă liniște deplină.

David spune:
„În locuința mea,
Domnul îmi dă liniște deplină”.

Ție,
în inima ta,
în mintea ta,
în sufletul tău,
în locuința ta,
cine poate să-ți dea liniște deplină,
așa încât să poți să te culci,
să adormi și
să te trezești în pace?

Doar Domnul !

Ține minte: doar Domnul !


Ioan Ciobotă

20 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

PSALMUL 4


Video aici: https://youtu.be/_YnqEHyuaJI

Psalmul 4
(Un psalm al lui David.)

„Răspunde-mi,
când strig,
Dumnezeul neprihănirii mele:
scoate-mă la loc larg,
când sunt la strîmtoare!

Ai milă, de mine,
ascultă-mi rugăciunea!

Fiii oamenilor,
până când va fi batjocorită slava mea?
Până când veţi iubi deşertăciunea,
şi veţi umbla după minciuni?
(Oprire)

Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte:
Domnul aude când strig către El.

Cutremuraţi-vă,
şi nu păcătuiţi!
Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat:
apoi tăceţi.

Aduceţi jertfe neprihănite,
şi încredeţi-vă în Domnul.

Mulţi zic:
„Cine ne va arăta fericirea?”.
Eu însă zic:
„Fă să răsară peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!”.

Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.

Eu mă culc
și adorm în pace,
căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.


19 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

DOMNUL ESTE SPRIJINUL MEU

„Mă culc,
adorm,
şi mă deştept iarăşi,
căci Domnul este sprijinul meu.”
(Psalmul 3:5)


Video aici: https://youtu.be/0Pn8rbiFxGg

Cuvintele de mai sus le-a spus împăratul și psalmistul David.

Era intr-o perioadă a vieții lui când plătea pentru păcatele lui.
Fugea de fiul său,
de propriul său fiu,
și nu știa dacă va mai prinde ziua de mâine,
dacă nu va fi ucis până la răsăritul zorilor.

Și totuși, el se încrede în Domnul și spune:
„Mă culc adorm Și mă deștept iarăși.”

Are această nădejde !

De ce ?
De ce are această nădejde, că nu va muri ?
Spune:
„Căci Domnul este sprijinul meu.”

Indiferent prin ce a trecut David, el a fost un om după inima și după voia lui Dumnezeu, pentru că s-a pocăit, și-a recunoscut păcatele și a venit înaintea lui Dumnezeu prăbușit pe genunchi și a spus:
„Doamne, împotriva Ta,
numai impotriva ta am păcătuit”.

De acolo venea încrederea lui de nezdruncinat în Dumnezeul cel Atotputernic.
De acolo venea speranța lui.

Nădejdea lui David nu era în oameni,
nu era în alianțe,
nu era nici în slujitorii care îi erau credincioși lui și care s-ar fi putut lupta cu dușmanii săi,
ci încrederea lui era în Domnul !

David Îl cunoștea pe Domnul !

Știa în cine se încrede,
nu erau povești lucrurile acestea pentru el,
ci el din toată inima credea în Domnul.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta !


Ioan Ciobotă

18 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

PSALMUL 3


Video aici: https://youtu.be/YbO–EOnOZo

Psalmul 3  
(Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom.)

„Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei!
Ce mulţime se scoală împotriva mea!

Cât de mulţi zic despre mine:
‘Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!’ –

Dar, Tu, Doamne,
Tu eşti scutul meu,
Tu eşti slava mea,
şi Tu îmi înalţi capul!

Eu strig cu glasul meu către Domnul,
şi El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt.

Mă culc,
adorm,
şi mă deştept iarăşi,
căci Domnul este sprijinul meu.

Nu mă tem de zecile de mii de popoare,
care mă împresoară de toate părţile.

Scoală-Te, Doamne!
Scapă-mă, Dumnezeule!
Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei,
şi zdrobeşti dinţii celor răi.

La Domnul este scăparea:
binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.”


17 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »