Archive for ianuarie, 2011

Poezie – CRISTOS VĂ-NCUNUNEAZĂ

“Preoţii cei mai de seamă şi Fariseii, s-au dus împreună la Pilat, şi i-au zis: „Dă poruncă, deci, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: „A înviat din morţi!”

Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.”
Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.” Ev.Matei, cap. 27

CRISTOS VĂ-NCUNUNEAZĂ

Nu poţi sigila Piatra – Stânca din vecie
Nu poţi sigila Piatra – Luceafăr, Apă Vie
Nu poţi sigila Piatra – Mielul de pe cruce
Nu poţi sigila Piatra – nici Leul care viaţă,
prin moarte ne aduce!

Nu poţi opri planeta, din goana-i zbuciumată,
Nu poţi închide timpul sub stânca cea de lut,
Nu poţi să pui o strajă s-oprească ÎNVIEREA
Nu poţi sta împotriva Celui de trei ori Sfânt!

Ce-ai vrea să facă straja? S-oprească pe Cristos?
Puterea ÎNVIERII, cu arma s-o ţii jos ??
Când stelele exultă, cântând de bucurie,
că-n straja dimineţii Cristosul va să vie?!?

Pilat şi Marii Preoţi, cum datu-v-a prin gând
Pe Cel Atotputernic să-L ţineţi în mormânt??

El – Pâinea vieţii noastre
Păstorul blând de oi
El creator de astre
Jertfitu-S-a sub astre
Să ne-nvie pe noi!

Voi – fii ai dimineţii
Voi – miei de jertfă-n lume
Luceafărul răsare !
Cu candela iubirii
Ieşiţi-I acum în cale!

Pecete…
piatră rece…
mormânt, sigil şi strajă
sunt toate o nimica…

CRISTOS VĂ-NCUNUNEAZĂ !!

Ioan Luca-Daniel
Timisoara, 10-11 Ianuarie 2011

Lasă un comentariu