Archive for august, 2021

TU CE FACI DE APOCALIPSĂ ?

„Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui:
‘Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia’
[…]

Apoi va zice celor de la stânga Lui:
‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic’
[…]
Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică,
iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”
(Matei 25:34,41,46)


Video aici: https://youtu.be/xHhgHYvhEiI

Într-un Cluj foarte aglomerat, pe un colț de perete am văzut o inscripție:
„Tu ce faci de Apocalipsă?”.

Era o bătaie de joc de Apocalipsa.

Dar Apocalipsa cu siguranță va veni,
indiferent ce spun unii sau alții,
indiferent ce cred unii sau alții,
indiferent câtă bătaie de joc fac unii pe seama Bibliei.

Apocalipsa va veni, și în momentul când va veni Apocalipsa atunci nimeni nu va mai face ce vrea și nu va mai putea nimeni întreba: „Tu ce faci de Apocalipsă”, ci atunci fiecare va face ceea ce va spune Cel PreaÎnalt, Dumnezeul Cel Atotputernic.

Iar de Apocalipsă nu vor trece decât cei care au fost salvați prin sângele Mielului, prin sângele Domnului Isus Cristos.

Unii vor trece în raiul cel veșnic, în fericire veșnică, iar ceilalți vor merge în chin veșnic.

Deci, tu ce faci de Apocalipsă?
Este o întrebare bună, chiar dacă este pusă în bătaie de joc.

Tu, care citești acum, ce faci de Apocalipsă?

Cum treci de Apocalipsa?
Ajungi în Rai sau în iad ?


Ioan Ciobotă

20 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

BISERICA ADEVĂRATĂ

„Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt,
a cărui locuinţă este veşnică
şi al cărui Nume este Sfânt.

‘Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie;
dar sunt cu omul zdrobit şi smerit,
ca să înviorez duhurile smerite,
şi să îmbărbătez inimile zdrobite.’ „
(Isaia 57:15)


Video aici: https://youtu.be/-dvp_ZsTqrI

Am trecut prin Cluj și am văzut o catedrală uriașă în construcție.
Evident că avem nevoie de locuri unde să ne închinăm, dar de fapt Biserica poate fi și atunci când se închină 2 sau 3 persoane chiar în mijlocul pădurii, chiar și acolo este prezent Cristos.

Biserica nu este formată din nimic material, ci este formată din „pietre vii”, așa spune Biblia.

Dumnezeu locuiește în inimile oamenilor !

Este adevărat că avem nevoie și de locuri de închinare, însă Biblia spune astfel:
„Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt,
a cărui locuinţă este veşnică
şi al cărui Nume este Sfânt.

‘Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie;
dar sunt cu omul zdrobit şi smerit,
ca să înviorez duhurile smerite,
şi să îmbărbătez inimile zdrobite.’ „
(Isaia 57:15)

Biserica lui Hristos este formată din pietre vii, nu este formată nicidecum
din beton,
din fier,
din sticlă,
din ciment,
din lemn,
din metal,
din nimic din ceea ce este pe acest pământ,
ci Biserica lui Hristos este formată din pietre vii !
Slava lui Dumnezeu !

Dumnezeu să ne ajute să facem parte din Biserica adevărată,
Biserica al cărei cap este Cristos Domnul !

Apoi, Biserica este „Trupul lui Cristos”, așa spune Biblia.

Dumnezeu să ne ajute să fim fiecare dintre noi o „piatră vie” în Biserica adevărată a lui Cristos – cea formată din pietre vii.

Indiferent de cultul căreia i-ar aparține,
indiferent cât de mare și impunătoare
sau cât de mică și umilă ar fi o casă de rugăciune,
locul de întâlnire al Bisericii se numește:
„Casă de rugăciune”,
Biserica fiind formată din pietre vii, din credincioși.

Biserica ține de Cristos !

Cristos este „capul Bisericii”, iar Biserica este trupul lui Cristos.

Cristos nu este format
din betoane,
din fier,
din nimic material,
ci trupul lui Cristos este format din pietre vii,
din credincioși adevărați.


Ioan Ciobotă

18 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

FRUMUSEȚEA FLORILOR – GRĂDINA BOTANICĂ DIN CLUJ

„Pustietatea se va veseli, şi va înflori ca trandafirul;
se va acoperi cu flori, şi va sări de bucurie,
cu cântece de veselie şi strigăte de biruinţă

[…]
Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru.”
(Isaia 35:1,2)


Video aici: https://youtu.be/y1LFyJnApII

La Grădina Botanică din Cluj am văzut câtă frumusețe a pus Dumnezeu într-o floare.

Florile sunt sistematizate în primul rând după forma lor.
Care a fost oare ideea după care Dumnezeu le-a creat în felul acesta?

Noi înțelegem funcționalitățile florilor și a plantelor pentru planeta aceasta, dar ce a fost oare în gândul lui Dumnezeu atunci când le-a proiectat cu bucurie?
Atunci când a stat și a gândit fiecare floare în parte:
cum să se dezvolte,
cum să crească,
care să fie ciclul de viață,
care este rolul și rostul ei în ecosistem,
diversitatea extraordinară a florilor,
a plantelor,
a tot ceea ce există în faună și în floră,
a tot ceea ce există pe această planetă.

Toate acestea Dumnezeu le-a făcut pentru om,
pentru viața omului pe acest pământ,
pentru hrana omului,
pentru continuitatea vieții omului pe acest pământ,
dar și pentru delectarea ochiului.

Am văzut un fluture așezat pe o floare, un fluture care se bucura de o floare.

Cum ar fi oare dacă nu am putea să distingem
culorile,
formele,
distanțele,
dacă ochiul nu ar avea aceste funcționalități?

Cum ar fi dacă ochiul omenesc dacă nu ar avea aceste funcționalități extraordinare?
Toate acestea nu ar avea niciun rost și nicio logică!

Dar sunt îmbinate unele cu altele,
sunt gândite de același Creator,
sunt gândite de Dumnezeu pentru pământ,
pentru om,
pentru viața noastră temporară, o vreme, aici…


Ioan Ciobotă

16 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

MEMORIALUL GHERLA

„Ce a fost, va mai fi,
şi ce s-a făcut, se va mai face;
nu este nimic nou sub soare.”
(Eclesiastul 1:9)


Video aici: https://youtu.be/Fo-NzmqrPFc

Am vizitat Memorialul de la Gherla.
Am găsit fișele unora dintre cei care au fost întemnițați aici:
Richard Wurmbrand,
Nicolae Steinhardt,
Traian Dorz,
Corneliu Coposu…

Mai mulți dintre cei care au gândit liber au fost întemnițați aici.

Dar mă gândeam la nebunia care este acum,
la neo-marxismul din lume,
cu ideile acestea cumplite care se întorc.

Marxiștii și comuniștii au aplicat re-educarea prin bătaie,
au plecat re-educarea dură.
Acum se aplică o altfel de re-educare, și anume prin filme.

Filmele au cea mai mare influență asupra gândirii umane !

Filmele induc valorile.
Valorile nu sunt sau nu ar trrebui să fie dependente de filme, ci valorile sunt perene.
Adevărul este absolut !
Domnul Isus Cristos este Adevărul absolut !

Adevărul nu depinde de o ideologie sau de un anumit moment din istoria civilizației umane, ci Adevărul este absolut.

Mă tem de ceea ce urmează !
Mă tem de nebunia neo-marxismului,
de educația sexuală a copiilor,
de răsturnarea valorilor în mod agresiv, pur și simplu.

Acum nu se mai urmărește ștergerea și spălarea creierelor prin bătaie, ci prin ideologie.

Și într-adevăr, din păcate, creierele oamenilor pot să fie spălate prin aceste ideologii distructive, satanice.

Dumnezeu să ne dea înțelepciune să rămânem ancorați în Biblie, în Cuvântul Sfânt,
să rămânem ancorați în Adevăr,
în Cristos și în Dumnezeu,
indiferent ce ar urma să se întâmple și
indiferent de ideologiile care ar mai veni în lumea aceasta !

Vizitați Memorialul de la Gherla…


Ioan Ciobotă

15 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

CA O DUMINICĂ DIMINEAȚA ÎN MARAMUREȘ

„Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel:
‘În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră,
în seninătate şi încredere va fi tăria voastră’.”
(Isaia 30:15)


Video aici: https://youtu.be/Kv3V67slksY

Eram într-o duminică dimineața prin Maramureș, mergeam de la Bârsana spre Ocna Șugatag și la un moment dat ne-am oprit pe marginea drumului ca să fotografiem niște peisaje superbe.

Maramureșul este superb!
Din ce am putut să vizitez și din ce am putut să văd, este superb.

Dar în acea duminică dimineața ne-am oprit pe marginea drumului să fotografiem
niște căpițe de fân,
niște spini,
un peisaj cu dealuri liniștite,
aș putea spune un peisaj care îți inspiră
odihnă,
pace și
liniște.

Mă gândesc acum la versetul de mai sus.
Asta vrea să dea Domnul aleșilor Lui !
Cei din vechime nu au voit…

Dar eu mă gândesc la zilele noastre,
mă gândesc la bucuria,
liniștea și
odihna pe care vrea să ni le dea Dumnezeu.

În seninătate și încredere va fi tăria noastră și este tăria noastră.
Ca o duminică dimineața în Maramureș,
ca o duminică dimineața în care parcă timpul s-a oprit în loc.

Parcă totul este învăluit
în pace,
în bucurie,
în liniște,
în seninătate,
în odihnă.

Și mă gândescc de asemenea la în ziua de duminică,
la ziua întâi a săptămânii,
atunci când Domnul nostru Isus Cristos a înviat din morți.

El este Cel care ne dă
liniște,
odihnă,
mântuire,
seninătate,
încredere și
tărie.

Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze din plin cu toate acestea !

Viața ta să fie ca o zi de duminică dimineața.
Fiecare zi a vieții tale să fie o sărbătoare împreună cu Domnul.


Ioan Ciobotă

14 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

PRĂBUȘIREA PREȘEDINTELUI AMERICII

„Cel ce şade în ceruri rîde,
Domnul Îşi bate joc de ei.”
(Psalmi 2:4)


Video aici: https://youtu.be/1liBqZjmHJ4

Eu cred că președintele american Joe Biden se va prăbuși !

Dacă nu-și cere iertare de la Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, nu știu cât va mai continua așa.

Mai întâi, pe vremea când era vicepreședinte, în timp ce Barack Obama era președintele Statelor Unite și Biden vicepreședinte, a efectuat prima căsătorie homosexuală în calitate de vicepreședinte al Statelor Unite.
Și-a bătut joc de Dumnezeu !

Apoi susține avortul până în ziua nașterii !
Avortul până ziua nașterii !

Adică în loc să se nască un copil într-o familie,
în loc să fie sărbătoare pentru nașterea unui copil,
de fapt este moartea,
omorârea unui copil,
crima asupra unui copil,
la adăpostul legii.
Asta susține Biden!

Susține mișcarea homosexuală !

Susține mișcarea transgender!
Adică dacă merge un băiat și spune: „Eu de astăzi vreau să fiu fetiță”, medicii din America vor fi obligați să efectueze operație de mutilare, de transformare a acelui copil din băiat în fetiță.
E clar că nu se poate transforma un băiat în fetiță niciodată, ci doar va fi mutilat pe viață.
Și dacă acel băiat mâine vrea să fie din nou băiat, nu i se mai putea pune… nu se va mai putea reveni la situația de dinaintea operației de îndepărtarea a organelor masculine.

Deci, din moment ce Biden susține homosexualitatea în mod agresiv,
susține avortul până în ziua nașterii,
susține această nebunie progresistă inventată de minți diabolice neomarxiste, și anume transgenderismul,
din moment ce susține toate acestea, Joe Biden își bate joc de Dumnezeu.

Dar Biblia spune că Dumnezeu stă în Ceruri, râde și își bate joc de fiii oamenilor.

Uitați-vă ce-a pățit Biden în Afganistan!
Cât de mult s-a prăbușit toată încrederea oamenilor în Biden într-o singură zi !

Și îmi aduc aminte, la puțin timp după ce și-a luat mandatul de președinte, urca pe scările avionului și a căzut de trei ori !
Nu o dată, ci de trei ori !
M-am gândit că poate a fost un semnal profetic pentru el, dacă el ar fi înțeles.

Dumnezeu să îi dea înțelepciune lui Joe Biden să se pocăiască.
Altfel se va prăbuși, pentru că nu pot să îți bați joc de Dumnezeu !

Sub nicio formă omul – creatura – nu poate să își bată joc de Creatorul ei, de Dumnezeu !

Este o nebunie să crezi așa ceva !

Când Dumnezeu intră la judecată, nu mai ai nicio șansă…


Ioan Ciobotă

19 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

ZESTREA PE RUDĂ SAU CE DUCEM DINCOLO

„Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!”
(Apocalipsa 21:9)


Video aici: https://youtu.be/pMmLO6Q19Dk

La o pensiune agroturistică din Maramureș, proprietarul ne-a închiriat pentru o noapte „camera de zestre” a soției lui.
Camera de zestre a soției conține „zestrea pe rudă”.
Este o rudă, adică o bârnă, o bucată lungă de lemn, agățată de tavan, și pe această bucată de lemn, pe rudă sunt atârnate diverse cergi maramureșene sau perini.

L-am întrebat pe proprietar dacă le folosește la ceva și mi-a răspuns că nu le folosește niciodată pentru că sunt prea aspre, nu poți să te acoperi noaptea cu cergă.

În acest context al căsătoriei, al zestrei pentru căsătorie, aș spune că în România, în anul 2013 durata medie după care se ajungea la un divorț într-o căsătorie era de 13 ani. Acum este de doar 8 ani…

Întorcându-mă la zestrea pe rudă și la ideea de căsătorie, de tânără care se prezintă în căsătorie cu ceva material, mă gândesc la faptul că Biserica este Mireasa lui Cristos.

Dar Biserica nu este formată din pietre, beton și lemn, ci este formată din „pietre vii”, adică din credincioși.

Și întrebarea finală:
cu ce mă prezint eu înaintea lui Hristos?
Cu ce ne prezentăm înaintea lui Hristos, înaintea lui Dumnezeu Tatăl?

Nu avem absolut nimic ce am putea duce din lumea aceasta dincolo, ci ceea ce se așteaptă de la noi este o inimă, o minte și o gândire după voia Lui Dumnezeu.

Dumnezeu ne oferă naștere din nou prin puterea Duhului Sfânt, astfel încât să avem acces în casa Tatălui nostru, unde nu trebuie să ducem nicio zestre.

În Evanghelia după Ioan, Domnul Isus Cristos ne spune:
„În casa Tatălui meu sunt multe locașuri.
[…]
Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi”.

Eu abia aștept să văd locul pe care mi l-a pregătit Cristos!

Abia aștept să-L văd pe Domnul !


Ioan Ciobotă

13 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

AFGANISTAN – FEMEI – IDEOLOGIE – RĂPIRE – 17 August 2021

„El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare,
şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi,
de la o margine a cerurilor până la cealaltă.”

(Matei 24:31)

Video aici: https://youtu.be/U6ThHBAo9Mk

Imaginile tulburătoare pe care le-am folosit pentru meditația de astăzi sunt de pe Twitter, de pe BBC.

În afară de tot ce s-a discutat despre Afganistan, aș mai adăuga câteva lucruri.

Un subiect important pentru talibani sunt femeile și ne-emanciparea lor sau demnitatea lor. Cristos a ridicat demnitatea femeii la un nivel maxim, chiar între o vreme asemănătoare cu a talibanilor. De ce face acest lucru, într-o vreme în care femeile aveau aproximativ aceeași valoare pe care o au și în ochi talibanilor de astăzi?
Pentru că Cristos a murit și pentru bărbați și pentru femei. El nu anulează diferențele și complementaritățile celor doi, dar a murit și pentru bărbați și pentru femei.

Apoi spunea cineva că Afganistanul s-a dovedit a fi cimitirul imperiilor: turcii, britanicii, sovieticii și acum americanii au plecat rușinos din Afganistan.
Cum poate Biserica să cucerească Afganistanul pentru Dumnezeu, nu pentru pământ?
Care este planul de luptă al lui Cristos?
„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”
(Efeseni 6:12)

Aici este secretul !

O altă întrebare: o planetă întreagă este descurajată și îngrozită de ceea ce se întâmplă în Afganistan. Cum au putut 70.000 de oameni să învingă o armată – armata Afganistanului, pregătită și plătită cu o mie de miliarde de dolari, timp de 20 de ani, de către americani și de către aliații lor?
Cum au putut să învingă o țară – Afganistanul, și cum au putut să învingă cea mai puternică coaliție de pe planetă – NATO, dar și întreaga Planetă?

Cât de puternică poate să fie o ideologie, chiar demonică?

Există paralele cu ascensiunea comunismului?
Eu cred că există!
O mână de oameni impun voința lor unor popoare întregi.
Un număr foarte mic de comuniști și-au impus ideologia lor care era distructivă și împotriva lui Dumnezeu.
Un număr foarte mic de talibani își impun ideologia lor care este distructivă și împotriva lui Dumnezeu.

Credeți că acei foarte puțini progresiști din lumea occidentală își vor impune ideologia lor, care este distructivă și este împotriva lui Dumnezeu?

Care este secretul succesului unor ideologii minoritare, cu care majoritatea nu este de acord?
Probabil determinarea și credința celor care cred în anumite idei. Vă spun că nici comunismul nu va dura, nici ideologia talibanilor nu va dura.

Încă un lucru: imaginea avionului armatei Statelor Unite care încearcă să decoleze, în timp ce mii de afgani aleargă disperați pe pistă în jurul avionului, în timp ce avionul deja rulează spre decolare, iar alți afgani se urcă chiar pe trenurile de aterizare ale avionului.

Imaginea aceasta va rămâne epică…

Va rămâne pentru totdeauna ca un simbol al eșecului Occidentului în lupta cu ideologia, dar și un simbol al disperării și deznădejdii maxime a unor oameni dornici de libertate, rămași jos, în afara avionului care se îndreaptă spre libertate.

Probabil că acum talibanii saltă de bucurie și vor spune că dumnezeul lor l-a învins pe Dumnezeul necredincioșilor. În termenii lor oricine nu este musulman, este necredincios, inclusiv creștinii.

Însă Occidentul nu mai este de mult creștin.
Apoi, pe Dumnezeul creștinilor, care este Singurul Dumnezeu viu și adevărat, Cel care ni S-a descoperit în Biblie, nu Îl învinge nimeni, niciodată!

Toți ceilalți dumnezei sunt doar minciuni, legende sau povești, și niciunul dintre ceilalți dumnezeii nu răspunde la rugăciunile muritorilor pentru că nu este viu, nu există!

Doar Dumnezeul creștinilor este viu, aude rugăciunile și răspunde atunci când vrea El și după planul Lui, cum vrea El.

La final, aș vrea să spiritualizez puțin lucrurile și să mă gândesc la răpirea Bisericii, atunci când Domnul Isus Cristos Își va trimite îngerii Săi, ca să îi strângă pe toți cei care sunt ai lui.
Oare cum va fi atunci când unii vor fi luați și alții vor fi lăsați?

În Evanghelia după Matei capitolul 24, Domnul Isus Cristos spune:
„Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.
[…]
El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.” (Matei 24:27, 31)

Uitați-vă la imaginea aceea amară, în care un avion al armatei Statelor Unite rulează pe pistă să se ridice din Afganistan și să plece spre libertate, și mii de afgani aleargă pe pistă în jurul avionului, alții chiar se urcă pe avion, sperând și ei la libertate.

Și încearcă să spiritualizezi lucrurile, și să îți imaginezi momentul când îngerii Domnului vor veni și îi vor aduna pe aleșii Lui, din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă !

Atenție!
Doar pe aleșii Lui,
pe aleșii lui Cristos.

Ești și tu printre ei?


Ioan Ciobotă

17 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

PORȚI MARAMUREȘENE SAU PORȚI DE MĂRGĂRITAR

„Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare.
Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar.
Uliţa cetăţii era din aur curat, ca sticla străvezie.”
(Apocalipsa 21:21)


Video aici: https://youtu.be/Wd2Yur73R7w

În Maramureș am văzut porți maramureșene foarte frumoase.
Porțile maramureșene sunt înalte,
sunt somptuoase,
sunt impunătoare
și au sculptate pe ele diverse motive:
soarele,
crucea,
șarpele,
funia răsucită, care poate simboliza răul împletit cu binele sau legătura între cer și pământ,
colacul,
arborele vieții,
dintele de lup.

În vechime, Dumnezeu a spus poporului:
„Poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi,
să le ai în inima ta.
Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale”.
(Deuteronom 6:6,9)

Deci Dumnezeule le cerea oamenilor ca inclusiv pe porțile casei să aibă scrise poruncile lui !
Nu soarele,
nu șarpele,
nu funia răsucită,
nu colacul,
nu arborele vieții,
nu dintele de lup,
ci poruncile lui Dumnezeu !

Porțile acestea se fac din lemn de stejar.
Dar și stejarul era adus din pădure după un anumit ritual.
Stejarul trebuia tăiat în nopți cu lună plină,
pentru a aduce noroc și pentru a nu permite nenorocirilor și „ceasurilor rele” să se abată asupra gospodăriei proprietarului acelei porți.

Într-un fel poarta era considerată un fel de zid de protecție al casei.
În unele cazuri poarta era chiar mai mare decât casa,
mai impunătoare decât casa.

Poarta face trecerea de la rău la bine,
de la lumea de afară, din exteriorul gospodăriei,
la bine, la lumea din interiorul curții, a gospodăriei,
acolo unde este familia,
unde este odihnă și pace (sau mă rog unde ar trebui să fie).

Afară era
răul,
lumea,
mizeria,
iar înăuntru era
binele,
odihna,
acasa – acasă.

Dar vreau să vă spun un lucru:
toate aceste porți superbe,
impunătoare,
deosebite,
sunt făcute din lemn.
Și cu timpul lemnul se distruge.

Orice simbol al bunăstării omului,
al mândriei,
al avuției omului,
se distruge cu timpul.

În Apocalipsa, vorbind despre Ierusalimul Ceresc, despre Cetatea Cerească, scrie:
„Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare.
Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar.
Uliţa cetăţii era din aur curat, ca sticla străvezie”.
(Apocalipsa 21:21)

Oare cum este să treci pe acea poartă, făcută dintr-un singur mărgăritar?
O poartă întreagă făcută dintr-un singur mărgăritar, dintr-un diamant !
E ca și cum ai trece printr-un diamant !
Nemaivorbind de faptul că ulița sau strada Cetății este din aur curat, ca sticla străvezie !

E clar că nu se poate compara Pământul cu ceea ce va fi în Cer!

Doamne ajută-ne să intrăm pe porțile acelea făcute dintr-un singur mărgăritar,
și să umblăm pe străzile Cetății Cerești, care sunt din aur curat, ca sticla străvezie.


Ioan Ciobotă

12 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

RETRAGEREA DIN LUME – MONAHISMUL

„Nu Te rog să-i iei din lume,
ci să-i păzeşti de cel rău”.
(Domnul Isus, Evanghelia după Ioan 17:15)


Video aici: https://youtu.be/JONIZt_tG9E

Am vizitat mănăstirea Bârsana din județul Maramureș.
Este un model de organizare a unei comunități,
iar clădirile de aici arată superb din punct de vedere arhitectural.

Însă mă gândesc la monahism, la dorința oamenilor de a-și răscumpăra păcatele sau de a câștiga mântuirea prin ieșirea din comunitate, prin a nu-și întemeia o familie.

Ce spune Biblia despre aceste lucruri?
Domnul Isus Cristos, când se roagă lui Dumnezeu Tatăl pentru ucenicii Lui, spune:
„Nu Te rog să-i iei din lume,
ci să-i păzeşti de cel rău”.
(Ioan 17:15)

Mântuirea noastră și iertarea de păcate nu le putem câștiga singuri sub nicio formă!
Cristos ne oferă mântuirea în dar.
El a murit pentru păcatele noastre.

Noi suntem chemați să facem fapte bune, este adevărat, dar acesta este un efect al
mântuirii pe care am primit-o în dar,
a transformării interioare,
lăuntrice,
pe care Cristos, prin Duhul Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu, a lucrat-o
în inima,
în mintea,
în viața unui om.

Celibatul nu poate fi considerat un mijloc de sfințire sub nicio formă.
Dacă toată planeta s-ar retrage în mănăstiri și toți ar fi monahi, s-ar termina rasa umană.

Dumnezeu ne poruncește să întemeiem familii,
să avem copii și să trăim în familie, nu retrași din lume.

Este adevărat că sunt câteva cazuri prezentate în Biblie, persoane care nu s-au căsătorit, de exemplu Ioan Botezătorul, sau apostolul Pavel, sau dintre proroci. Dar nu aceasta este norma.

Dumnezeu a construit familia.

Retragerea din societate, înfrânarea – care este bună, este lăudabilă, dar nu duce la mântuire, autochinuirea, alții chiar prin autoflagelare… Biblia nu recomandă așa ceva sub nicio formă.

în toată Biblia Dumnezeu încurajează familia.
Nicăieri în Biblie Dumnezeu nu încurajează retragerea comunitară din societate.
Repet: au fost cazuri singulare, care au avut o misiune punctuală, dar nu aceasta a fost norma, ci norma este familia lăsată de Dumnezeu.

Și mai spune Domnul Isus Cristos despre ucenici:
„Ei nu sunt din lume,
după cum nici Eu nu sunt din lume.
Sfinţeşte-i prin adevărul Tău:
Cuvântul Tău este adevărul”.
(Ioan 17:16,17)

Deci un om se sfințește prin Adevăr, care este Cristos.

Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul care ne sfințește,
nu faptele noastre bune,
nu viața noastră monahală,
nu retragerea din lume,
nu autoflagelarea,
nu nimic ce ar putea ține de eforturile omenești.

Pentru păcatele noastre nu putem să plătim absolut nimic!

Cristos a plătit totul, slăvit să fie Numele Lui !


Ioan Ciobotă

11 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

« Newer Posts · Older Posts »