Archive for septembrie, 2021

EU SUNT DOMNUL ȘI NU ESTE ALTUL

„Eu Sunt Domnul, şi nu mai este altul,
în afară de Mine nu este Dumnezeu”.
(Isaia 45:5)


Video aici: https://youtu.be/f68yTcUAyO4

În profetul Isaia, capitolul 45, Dumnezeu spune:
„Eu Sunt Domnul, şi nu mai este altul,
în afară de Mine nu este Dumnezeu”.

Apoi spune:
„Ca să se ştie,
de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui,
că în afară de Mine nu este Dumnezeu:
Eu Sunt Domnul, şi nu este altul.

Eu întocmesc lumina şi fac întunericul,
Eu dau propăşirea şi aduc restriştea,
Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.”

Continuă versetul 18:
„Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu,
care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit,
l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit:
„Eu Sunt Domnul, şi nu este altul!”.

Iar în versetul 21 scrie:
„Cine a proorocit aceste lucruri de la început, şi le-a vestit de mult?
Oare nu Eu, Domnul?
Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este.
Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului!
Căci Eu Sunt Dumnezeu, şi nu altul”.

Mesajul este foarte clar:
Dumnezeul Bibliei,
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos este Singurul Dumnezeu.
Așa afirmă El despre Sine Însuși și așa credem noi.

Toți ceilalți dumnezei sunt minciuni, povești, legende.
Doar Dumnezeul Bibliei,
Cel care se numește „Eu sunt Cel ce sunt”, Iehova – Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
El este Singurul Dumnezeu,
și în afară de El nu este niciun alt Dumnezeu.


Ioan Ciobotă

29 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

PEȘTI PRINȘI CU AJUTORUL FOCULUI

„Fiţi treji, şi vegheaţi !
Pentru că potrivnicul vostru, diavolul,
dă tîrcoale ca un leu care răcneşte,
şi caută pe cine să înghită.”
(1 Petru 5:8)


Video aici: https://youtu.be/h93YDDGv2T8

Am citit despre niște pescari din nordul Taiwanului care prind pești noaptea, cu ajutorul luminii.
Ei ies noaptea la pescuit și cu ajutorul unei lumini prind o mulțime de sardine.
Prind pești cu lumină, cu foc.

Unul dintre pescari stă în partea din față a bărcii și are un fel de foc din carbid, care atrage sardinele incredibil. Sute de pești, de sardine, sar din apă spre focul respectiv.
Pescarul mișcă focul din partea din față a bărcii înspre partea din spate, iar sardinele sar exact în această direcție și acolo se prind în plasele cu care le așteaptă ceilalți pescari din barcă.

Sute de pești prinși dintr-odată din cauză că sar spre un foc greșit, spre o țintă greșită.
Ei cred că este bună ținta spre care merg,
dar este total greșită,
îi duce la moarte,
îi duce în plasă.

La fel se întâmplă și cu cei care nu sunt atenți la păcat.
Păcatul te atrage… la început pare luminos.
Cel rău se transformă într-un înger de lumină,
dar la urmă cei care urmează păcatul,
care îl urmează pe cel rău,
ajung la moarte,
ajung în plasa lui.

Doar Cristos este adevărata Lumină, El este lumina vieții.
Doar Cristos este Cel care poate să ne dea viață veșnică pentru totdeauna.

El este Cel care ne însoțește pentru totdeauna.
Cristos este adevărata Lumină.

Nu alerga niciodată după o lumină falsă !

Ai grijă la luminile din această lume !
S-ar putea să te ducă în plasa celui rău,
s-ar putea să te ducă la moarte !


Ioan Ciobotă

28 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

http://www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

SEMNUL FIAREI SAU SEMNUL LUI DUMNEZEU

„Oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu…”


Video aici: https://youtu.be/Dw4qzigLkrc

Probabil că mulți dintre noi se întreabă care este semnul fiarei?

În aceste vremuri în care trăim,
în contextul vaccinului,
pandemiilor,
tulburărilor de un fel sau altul,
există și un semnal fiarei, clar !

Scrie Apocalipsa 13 care este acest semn al fiarei:
pe mâna dreaptă sau pe frunte,
este un număr de om, și anume 666,
este legat de a vinde și de a cumpăra și
de închinare.

Dar nu despre semnul fiarei vreau să vorbesc acum, ci despre semnul lui Dumnezeu !

Știați că există și semnul lui Dumnezeu pe fruntea oamenilor?
Scrie în Apocalipsa, capitolul 9:
„Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului,
nici vreo verdeaţă,
nici vreun copac,
ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu”
.

Deci și Dumnezeu pune o pecete pe fruntea oamenilor.
Așa spune aici, în Apocalipsa.
Nu știm cum, dar știm că așa va fi !
Oamenii care sunt ai lui Dumnezeu.

Apoi în Ezechiel, capitolul 9, scrie:
„Domnul i-a zis:
‘Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului,
şi fă un semn pe fruntea oamenilor
care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo’ „
.

Deci din nou va fi un semn pe fruntea celor care caută voia Lui Dumnezeu !

Și apoi în Exodul, capitolul 12, la ieșirea din Egipt:
„Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul
şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii,
Domnul va trece pe lângă uşă şi nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească”.

La ieșirea din Egipt, evreii trebuiau să jertfească un miel,
și cu sângele mielului să ungă ușiorii ușii, cei din lateral și de sus,
și atunci Nimicitorul nu a intrat în casele lor,
când toți intâii născuți ai egiptenilor au fost omorâți de Nimicitorul.

Deci există un semn al lui Dumnezeu pe frunte.
Pe frunte !

Nu știm cum va fi,
nu știm în ce constă,
dar știm că Dumnezeu îi are clar însemnați pe cei care sunt ai Lui.

Ești tu al lui Cristos sau nu ești?

Ce semn ai pe tine?
Semnul fiarei sau semnul lui Dumnezeu?


Ioan Ciobotă

27 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

SCRIA CU DEGETUL PE PĂMÂNT

„Dar Isus S-a plecat în jos, şi scria cu degetul pe pământ.”
(Ioan 8:6)


Video aici: https://youtu.be/qf8Gpy1znuU

În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, este relatat momentul când cei care căutau să Îl învinuiască pe Isus – cărturarii și fariseii – vin și aduc o femeie prinsă în preacurvie, și Îi spun:
„Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei:
Tu, deci, ce zici?”
.

Căutau să Îl prindă.

„Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui.
Dar Isus S-a plecat în jos, şi scria cu degetul pe pământ.”

(Ioan 8:6)

Oare ce scria pe pământ?
Ce crezi că putea să scrie Domnul pe pământ?
Unii spun că poate scria numele celor care au adus-o pe femeia prinsă în preacurvie,
poate scria numele lor acolo, ca să rămână scris.
Sau poate scria păcatul femeii, ca să poată fi șters… nu știm ce scria.

În Ieremia, capitolul 17 spune:
„Cei ce se abat de la Mine vor fi scrişi pe pământ”.

Pilda și întâmplarea aceasta are multe înțelesuri.
Și textul din Ieremia are multe înțelesuri.
Dar aș vrea să spun doar atât:
numele meu și numele tău unde este scris,
pe pământ sau în Ceruri ?

Pe pământ,
că suntem păcătoși și vinovați înaintea lui Dumnezeu,
că ne-am abătut de la El,
și drept urmare numele noastre vor fi șterse pentru totdeauna?
Sau în Ceruri, și rămân pentru totdeauna?

Deci numele meu și numele tău unde sunt scrise,
pe pământ sau
în Ceruri ?


Ioan Ciobotă

26 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

SOARELE S-A DAT ÎNAPOI CU 10 TREPTE

„Şi soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se pogorâse.”
(Isaia 38:7,8)


Video aici: https://youtu.be/1h0bdhg4XXE

Și astăzi tot despre împăratul Ezechia, din Biblie, care a trăit cu aproximativ 2700 de ani în urmă.
Ezechia a fost bolnav, dar Dumnezeu i-a mai adăugat încă 15 ani de viață, cu toate că inițial i-a spus:
„Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi”.

Dumnezeu s-a lăsat impresionat de lacrimile și de rugăciunile lui Ezechia, Și-a schimbat planul și i-a mai adăugat încă 15 ani de viață.

Profetul Isaia i-a spus împăratului Ezechia:
„Şi iată semnul din partea Domnului după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit:
‘Voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a pogorât soarele pe cadranul lui Ahaz’.
Şi soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se pogorâse”
.
(Isaia 38:7,8)

Uau !

Gândește-te:
pământul aleargă în jurul Soarelui cu aproximativ 107.000 de km pe oră.
107.000 de km pe oră !

Soarele, la rândul lui, aleargă în jurul centrului galaxiei.
Soarele, înconjurat de planete, aleargă toate ca un fel de burghiu, așa ca un fel de sfredel, înconjoară centrul galaxiei cu o viteză de aproximativ 720.000 de km pe oră.
720.000 de kilometri pe oră !

Vine un moment când Dumnezeu dă totul înapoi cu 10 trepte!
Nu știu exact câte ore înseamnă 10 trepte, dar se oprește totul !
Eu gândesc acum mecanicist, mă gândesc că pământul și toate planetele au pus frână, soarele a pus frână, s-a dat totul înapoi. Dar poate există o altă explicație, pe care eu nu o știu.

Cadranul lui Ahaz era un cadran solar, un fel de ceas antic. Oricum, să se dea soarele înapoi cu 10 trepte a fost ceva extraordinar, de nedescris, ceva ce doar Dumnezeu putea să facă.
Și pentru ce?
Pentru un om, ca să îi dea un semn unui om, împăratului Ezechia.

Totul este în mâna lui Dumnezeu:
soarele,
planetele,
galaxiile,
universul,
totul !

Cerul se va face sul, se va strânge ca un sul, la un moment dat.
Nu știu dacă metaforic sau fizic, nu știu cum se va întâmpla, dar lucrurile pe care nu le înțeleg le accept prin credință.

Deci dacă sunt lucruri pe care nu le înțeleg sau care mi se par imposibile, asta nu mă face să spun că
nu se poate așa ceva,
sau că Dumnezeu nu există,
sau că Biblia minte !

Nici vorbă !

Ci asta mă face să spun cu umilință și cu smerenie:
„Doamne,
nu înțeleg pentru că gândirea mea este limitată, gândesc mecanicist.
Nu înțeleg, dar CRED
tot ce ai spus și
tot ce ai scris !

Și când Te voi întâlni,
Te voi întreba și despre lucrurile pe care acum,
în umblarea prin ‘bucla deșertăciunii’ – cum spunea cineva –
lucrurile pe care acum nu le înțeleg”.


Ioan Ciobotă

25 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

VOI MAI ADĂUGA ÎNCĂ 15 ANI LA ZILELE VIEȚII TALE

„Am auzit rugăciunea ta şi
am văzut lacrimile tale.
Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale.”
(Isaia 38:5)


Video aici: https://youtu.be/N172r9q2H_c

Astăzi tot despre împăratul Ezechia, din Biblie, care a trăit cu aproximativ 2700 de ani în urmă.
Dumnezeu l-a trimis pe profetul Isaia să-i spună lui Ezechia:
„Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi”.

Însă Ezechia plânge, se întoarce cu fața la perete și varsă multe lacrimi înaintea Domnului.
Și atunci Domnul îl trimite din nou pe Isaia și îi spune:
„Am auzit rugăciunea ta şi
am văzut lacrimile tale.
Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale”.
(Isaia 38:5)

Dacă ar fi să mai trăiești încă 15 ani și să îți știi ziua morții, începând de astăzi încă 15 ani, ce ai face diferit?
Care ar fi lucrurile după care ai alerga în viață?
Ai alerga la închinare înaintea lui Dumnezeu,
la părtășie împreună cu Biserica?

Sau ai continua să alergi după lucruri care rămân aici jos, chiar dacă ai mai avea încă 15 ani de trăit.

Probabil că Ezechia avea undeva către 37 ani când a fost bolnav și aproape de moarte, plus 15 ani, înseamnă că a trăit cam 52 de ani.
Dar Ezechia știa că mai are încă 15 ani de trăit.

Niciunul dintre noi nu știm cât mai avem de trăit.
Ezechia a fost un om care și-a cunoscut cel puțin anul morții.
Dar niciunul dintre noi nu știm cât mai avem de trăit:
o clipă,
o secundă,
o zi,
o lună,
un an,
15 ani…
nu știm cât mai avem de trăit.

Însă datoria noastră este ca în orice moment să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul.

„Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău” spune profetul Amos.

În fiecare moment, dacă trăiesc cu acest gând în mintea mea,
lucrurile,
atitudinile,
faptele mele,
gândurile mele,
vorbele pe care le spun,
toate sunt sub această umbrelă sau sub această lumină, și anume:

MĂ VOI ÎNTÂLNI CU DOMNUL !

Nu știu când, dar mă voi întâlni !


Ioan Ciobotă

24 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

VEI MURI ȘI NU VEI MAI TRĂI

„În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte.
Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis:
‘Aşa vorbeşte Domnul:
”Puneți în rânduială casa,
căci vei muri, și nu vei mai trăi’.”


Video aici: https://youtu.be/F4P8ailZskw

În urmă cu aproximativ 2700 de ani, împăratul Ezechia, din Biblie, a fost bolnav pe moarte.

A venit la al profetul Isaia și i-a spus:
„Așa vorbește Domnul:
‘Puneți în rânduială casa,
căci vei muri, și nu vei mai trăi’
„.

Este un har, a fost un har pentru el să poată să fie atenționat, cu toate că este o veste foarte cumplită.
Să-ți pui în rânduială lucrurile, pentru că vei muri, și nu vei mai trăi.

Eu mi-am pus această întrebare și ti-o pun și ție:
Dacă Dumnezeu ne-ar atenționa și ne-ar spune:
„Vezi că vei muri, și nu vei mai trăi”, ce trebuie să pui în rânduială ?
Puneți în rânduială casa !

Care sunt lucrurile pe care ai vrea să nu le descopere nimeni în urma ta ?

Cineva spunea că o să-i lase fetei lui o colecție de reviste pornografice.
Mă gândeam:
„Asta este nebunie”.
Dar omul așa a hotărât, să-i lase fetei lui o colecție de reviste pornografice.

Revin:

 1. Care ar fi lucrurile pe care ai vrea să le știi distruse pentru totdeauna?
  De care nimeni să nu mai știe nimic după moartea ta sau după moartea mea ?
 2. Care sunt persoanele cu care ai vrea să te împaci, știind că în curând vei muri sau voi muri ?
  Care sunt persoanele de la care ai vrea să-ți ceri iertare?
 3. Ce anume ai vrea să îndrepți ?
 4. Te-ai mai gândi la lucrurile materiale, știind că foarte curând Dumnezeu spune: „Stop”?
  Sau te-ai gândi doar la întâlnirea cu Dumnezeu, cu Domnul?
 5. Care a fi deciziile pe care le-ai lua în ultimele zile de viață ?

Gândește-te la acest lucru.
Pentru fiecare dintre noi va veni un final, un sfârșit al vieții.

Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne punem lucrurile în rânduială de acum, pentru că unii dintre noi nu știm când și cum vom pleca. S-ar putea să nu mai avem acest har, acest răgaz de timp în care să ne punem lucrurile în rânduială.

Să fim pregătiți în orice zi:
să lucrăm ca și cum am trăi o mie de ani și
să fim pregătiți ca și cum am muri mâine.


Ioan Ciobotă

23 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

SALUT NELU – MÂINE VII LA NOI

„De aceea,
fraţi sfinţi,
care aveţi parte de chemarea cerească,
aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus.”
(Evrei 3:1)


Video aici: https://youtu.be/qe5VELq9PAw

M-a sunat azi dimineață un număr necunoscut și mi-a spus:
„Salut Nelu, mi-a spus tata că vii mâine pe la noi”.

M-am mirat si l-am întrebat despre ce este vorba.
Nu mi-am amintit să fii promis nimănui nimic.
Am o vârstă…, dar nu mi-am amintit.

L-am intrebat: „Unde să vin?”.
Mi-a răspuns: „În Piața Unirii, cu glafurile de la geamuri”.
I-am zis: „Nu, nu, este o greșeală. Întâmplarea face că mă cheamă Nelu, mi se spune Nelu, dar nu am nicio treabă cu glafuri pentru geamuri, nu mă pricep, nu produc așa ceva. Este doar o greșeală”.
Omul și-a cerut scuze și nu a fost nicio problemă.

Dar m-am gândit:
„Poate vine o zi,
cu siguranță vine o zi când Domnul Isus,
Cel care nu greșește numărul de telefon,
Cel care nu greșește adresa,
Cel care nu greșește persoana,
îmi va spune:
„Salut Nelu, mi-a spus Tata că mâine vii la noi…”

Voi fi pregătit ?

Doamne ajută-mă să fiu pregătit pentru întâlnirea cu Tine.

Și îmi doresc pentru fiecare dintre noi să fim pregătiți.

Tu ești pregătit pentru întâlnirea,
pentru chemarea pe care Dumnezeu ți-o va face, cu siguranță,
într-o zi?


Ioan Ciobotă

22 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NOI NU NE ÎNCHINĂM LA MOAȘTE, CI LUI DUMNEZEU – CEL VIU

„’Pleacă, Satano’ i-a răspuns Isus.
Căci este scris:
‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti’.”
(Matei 4:10)


Video aici: https://youtu.be/3R8M6ZyDM_k

Noi ne închinăm Celui care este viu în veci vecilor!

Nu ne închinăm la moaște,
la oase de morți,
la oameni morți,
ci ne închinăm
lui Dumnezeu, care este viu,
în Numele Fiului Său, Isus Cristos – Cel care a înviat din morți,
și prin Duhul Sfânt.

Aceasta este închinarea adevărată și corectă, așa cum ne învață Biblia.
Sub nicio formă Biblia nu ne învață să ne închinăm la ceva mort,
fie că sunt oasele unor sfinți sau osemintele sau moaștele unor oameni care au căutat să își trăiască trăiască viața cu evlavie.

Ideea este că ne închinăm doar Creatorului,
nu ne închinăm niciunui fel de creatură,
ci doar Creatorului, care este viu în vecii vecilor,
cu care putem comunica,
înaintea Căruia ne putem închina,
putem veni cu rugăciune înaintea Lui și ne ascultă rugăciunile.

Știu că se spune că nici cei care se închină la moaște sau la oase de morți, de fapt, nu se închină, ci doar le apreciază sau le respectă, le cinstesc.
Dar nu este adevărat absolut deloc!
Toți cei care aduc un act de închinare în față acestor lucruri, se închină pur și simplu, indiferent ce spune teoria!

Dar noi nu ne închinăm la așa ceva!

Noi ne închinăm lui Dumnezeu Tatăl, Care este viu în vecii vecilor,
în Numele Domnului Isus Cristos – Cel înviat dintre cei morți,
prin Duhul Sfânt !

Glorie lui Dumnezeu !


Ioan Ciobotă

21 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NU SUNT SOLDAȚI PE STRĂZI

„Biserica se bucura de pace […],
se întărea sufleteşte
şi umbla în frica Domnului;
şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.”
(Faptele apostolilor 9:31)


Video aici: https://youtu.be/hM4ryBsPBdo

Astăzi I-am mulțumit lui Dumnezeu că putem circula liber pe străzi,
că nu sunt soldați pe străzi,
nu este poliție pe străzi, care să ne oprească.

Putem să ne mișcăm,
putem să mergem la Biserică,
putem să ne închinăm liberi.

Slavă lui Dumnezeu!

Nu știm ce vremuri vor veni,
nu știm încotro merg lucrurile,
dar deocamdată Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că
ne putem închina înaintea Lui,
putem circula,
ne putem desfășura activitatea.

Cred că este și acesta un mare har și
este o dovadă de înțelepciune să Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru libertatea pe care o avem…
deocamdată…


Ioan Ciobotă

20 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »