Archive for octombrie, 2021

CE ESTE DINCOLO? FACEBOOK ÎȘI SCHIMBĂ NUMELE

„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut,
urechea nu le-a auzit,

şi la inima omului nu s-au suit,
aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc”
.
(1 Corinteni 2:9)


Video aici: https://youtu.be/2EhWKBj-32g

Facebook își schimbă numele, din Facebook în Meta.
Sunt multe discuții aici, dar altceva vreau să spun.
„Meta” vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă „dincolo”.
Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, vrea să creeze un „metavers”, similar cu „univers”.
Un „metavers” în care oamenii să stea cu o cască pe urechi,
să comunice,
să lucreze,
să se joace,
să interacționeze unii cu alții etc.

Dar ideea este de „meta”, de „dincolo” …

Întotdeauna oamenii au căutat ce este „dincolo”,
au vrut să pătrundă „dincolo”,
sau să își creeze un univers al lor.

Dincolo există raiul sau Iadul.
Pentru cei care se pregătesc pentru rai
și care L-au acceptat pe Domnul Isus Cristos ca Domn și Mântuitor,
vreau să le amintesc ce spune Biblia despre lumea de dincolo:
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut,
urechea nu le-a auzit,
şi la inima omului nu s-au suit,
aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc”
.
(1 Corinteni 2:9)

Lucruri de neînchipuit !
Așa este dincolo !

Alții caută lumea de dincolo pe căi oculte, dar nu este voie!
Biblia interzice așa ceva!
Biblia nu spune că nu se poate, dar interzice
orice comunicare cu lumea de dincolo,
orice comunicare cu morții,
orice comunicare cu spiritele.

Din lumea de dincolo avem voie să comunicăm doar cu Dumnezeu Tatăl, în Numele Domnului Isus Cristos, prin Duhul Sfânt.
Atât!

Deci căutarea aceasta disperată după „dincolo”, doar Biblia o rezolvă, oameni buni !


Ioan Ciobotă

27 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

HOROSCOPUL ȘI ZODIACUL SUNT DE LA CEL RĂU

„Aşa vorbeşte Domnul:
‘Nu vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor,
şi nu vă temeţi de semnele cerului,
pentru că neamurile se tem de ele’.”

(Ieremia 10:2)


Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=qQ25NcOeCEc

Vedeți ce spune Domnul în versetul de mai sus?
Nu vă temeți de semnele cerului !

Nu vă luați după horoscop,
după zodiac,
după nimic de felul acesta!

Stelele, galaxiile și constelațiile sunt creația lui Dumnezeu.
Sub nicio formă nu au rolul de a influența
destinul vreunui om,
sau viața vreunui om,
sau succesul în ceva,
sau pierderea a ceva,
sau moartea,
sau sănătatea,
nimic!
Nu!

Dumnezeu spune clar să nu vă luați după semnele cerului !

Dacă ai cumva la tine sau în casă,
sau ai obiceiul să consulți horoscop, zodiac sau lucruri de felul acesta,
care țin de cititori în stele,
de ghicitori în stele,
ai grijă că toate acestea sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu !
Scoate-le din viața ta !

Nu te mai uita la așa ceva,
nu mai asculta așa ceva,
nu mai consulta așa ceva
nici pe telefon,
nici online,
nici în ziare sau reviste tipărite,
pe nimic absolut.

Dezlipește-te,
desprinde-te !

Este cursa celui rău să cauți semnele cerului !
Caută-l pe Dumnezeu !

Iar Dumnezeu spune să „nu vă temeţi de semnele cerului”!
Nu te teme și nu căuta aceste semne !

Caută-L pe Dumnezeu
din toată inima,
cu toată puterea,
cu tot cugetul
și cu toată ființa ta !

Caută-L doar pe Dumnezeu,
nu căuta semnele cerului !


Ioan Ciobotă

26 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

CU GURA SPUN PACE, DAR ÎN INIMĂ ÎNTIND CURSE

„Limba lor este o săgeată ucigătoare,
nu spun decât minciuni;
cu gura vorbesc aproapelui lor de pace,
şi în fundul inimii îi întind curse.”

(Ieremia 9:8)


Video aici: https://youtu.be/0sorz9YUKaU

Am vorbit despre prima parte a acestui verset, iar astăzi despre partea a doua.

Ai întâlnit oameni care
cu gura să vorbească aproapelui lor de pace,
însă în fundul inimii,
în adâncul inimii
să-i întindă curse?

Oameni care sunt atât de prefăcuți încât să poată să vorbească despre pace,
să rostească pace în față aproapelui,
dar pe la spate să-i caute răul,
să caute să-l omoare,
să-l distrugă,
să-i facă rău,
să-i pricinuiască rău.

Așadar, cu gura ei pot să-i vorbească aproapelui lor de pace,
însă îi intind curse – asta este prefăcătorie, este fariseism.

Ca să înțelegem mai bine cât de urâți și de răi sunt oamenii care cu gura vorbesc aproapelui lor despre pace,
însă îi întind curse în inima lor,
cred că ne ajută două versete din cartea Proverbe:
„Mai bine o mustrare pe faţă decât o prietenie ascunsă.
Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui,
dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase”
.
(Proverbe 27:5,6)

Așadar, dacă punem în antiteză un prieten care chiar dacă te rănește,
știi că îți spune adevărul
și știi că îți dorește binele,
cu un prieten care cu gura îți spune bine și îți vorbește de pace,
dar știi că în inima lui este ticălos și perfid față de tine,
ce ai alege?

Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care cu gura să vorbim despre pace,
dar să și aplicăm pacea din inima noastră,
fără să îi întindem curse aproapelui nostru.

Să ne purtăm cu o dragoste jertfitoare față de aproapele nostru,
tot așa cum s-a purtat Domnul Isus Cristos față de noi.


Ioan Ciobotă

25 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

SFINȚII CELUI PREA ÎNALT

„Domnia,
stăpânirea şi
puterea
tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri,
se vor da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt.”

(Daniel 7:27)


Video aici: https://youtu.be/gi2EIc1Vjfg

Ești tu printre sfinții Celui Prea Înalt?

În cartea Daniel, capitolul 7, scrie despre un împărat rău, care va veni.
Acesta „va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt,
va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt,
şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea;
şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme.
Apoi va veni judecata şi i se va lua stăpânirea,
care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna.”

(Daniel 7:25,26)

Vorbește aici despre sfinții Celui Prea Înalt.
Cine sunt aceștia?
Eu cred că sunt toți cei care caută să își trăiască viața în sfințenie, în public și în intimitate.

Dar spune că acest împărat rău îi va asupri pe sfinții Celui Prea Înalt,
se va încumeta să schimbe vremile și legea și
sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme.
Nu știu dacă asta înseamnă un an, doi ani și încă o jumătate de an, adică trei ani și jumătate – sunt diverse interpretări.
Sunt lucruri foarte profunde în cartea Daniel, dar vreau să mă rezum doar la atât: sfinții Celui Prea Înalt.

Apoi scrie despre acest împărat că „va veni judecata, şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna.
Dar domnia,
stăpânirea şi
puterea
tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt.
Împărăția Lui – Împărăția lui Cristos – este o împărăție veșnică,
și toate puterile Îi vor sluji și-L vor asculta!”
.

Așadar nu ni se promite deloc o viață lipsită de chin și de suferință,
ci spune că sfinții Celui Prea Înalt vor fi dați în mâinile acestui împărat rău,
dar la sfârșit
domnia,
stăpânirea și
puterea
tuturor împărățiilor vor fi date poporului sfinților Celui Prea Înalt.

Ești tu printre sfinții Celui Prea Înalt?

Cauți să îți trăiești viața în sfințenie,
în public și în privat,
în orice context,
știind că Dumnezeu ne vede
inima,
gândurile,
faptele,
acțiunile,
indiferent de locul unde ne aflăm?

Ești printre sfinții Celui Prea Înalt?


Ioan Ciobotă

24 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

MARE ESTE NUMELE TĂU PRIN PUTEREA TA

„Nici unul nu este ca Tine, Doamne!
Mare eşti Tu, şi mare este Numele Tău prin puterea Ta.”

(Ieremia 10:6)


Video aici: https://youtu.be/f071mnyVVME

Așa spune Ieremia în versetul de mai sus.

Deci Numele lui Dumnezeu este mare prin puterea Lui,
nu prin puterea altora,
nu prin puterea celor care își cară idolii în spate sau oasele de morți,
nu prin puterea unor oameni,
ci Numele lui Dumnezeu este mare și Dumnezeu este mare prin puterea Lui.

Domnul Isus Cristos spune:
„Toată puterea Mi-a fost dată în Cer şi pe pământ” – ceea ce înseamnă și putere și autoritate.

Și dădea cineva un exemplu:
un polițist pe stradă are doar autoritatea să oprească un camion de 20 de tone,
dar nu are puterea să-l oprească.
Camionul poate să treacă peste el, să-l facă una cu pământul.
Polițistul nu are puterea, are doar autoritatea pe care i-o conferă legea.

Însă Dumnezeu are și puterea și autoritatea.
Are toată autoritatea în Cer și pe pământ,
și are toată puterea în cer și pe pământ.

Din această cauză doar lui Dumnezeu – Creatorul ne închinăm,
în Numele Fiului Său Isus Cristos,
și prin Duhul Sfânt.

Așa cum spune în versetul de la început:
„Mare este Numele Tău prin puterea Ta”.


Ioan Ciobotă

23 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

IMAGINEAZĂ-ȚI

„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,
nu mă tem de niciun rău,
căci Tu eşti cu mine.”

(Psalmul 23:4)


Video aici: https://youtu.be/YQq2FVlRJJU

Imaginează-ți !

Imaginează-ți că ești pe vârful unui munte.
Este un soare călduț de vară,
este o frumusețe deosebită,
liniște
și pace…

Dar urmează să treci printr-o vale adâncă !
O vale întunecată,
întunecoasă,
umedă,
nu știi ce întâlnești acolo… uuu

Însă dincolo este un alt vârf de munte!
Este extraordinar de frumos,
plin de soare…
Acolo este de fapt ținta, destinația ta finală.

Imaginează-ți că vine semnul fiarei !
Imaginează-ți că vine certificatul covid obligatoriu!
Imaginează-ți că trebuie să te vaccinezi obligatoriu!
Imaginează-ți că nu mai poți intra nicăieri fără să faci ceea ce îți cere guvernul!

Dar nu te teme!
NU TE TEME !

Dincolo este Domnul !

Spune:
„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,
nu mă tem de niciun rău,
căci Tu eşti cu mine”.

Imaginează-ți că ești în valea umbrei morții,
însă Domnul este de partea ta!

Chiar dacă treci pe acolo – nu spune Biblia că nu vei trece pe acolo –
ci spune: chiar dacă ar fi să trec pe acolo, nu mă tem de niciun rău!

Condiția esențială:
Nu te teme de niciun rău!

Domnul este cu tine!

Imaginează-ți că ai ajuns deja Dincolo, în Împărăția lui Dumnezeu…


Ioan Ciobotă

22 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

PĂMÂNTUL TREMURĂ DE MÂNIA DOMNULUI

„Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat,
este un Dumnezeu viu şi un Împărat veşnic.
Pământul tremură de mânia Lui,
şi neamurile nu pot să sufere urgia Lui.”

(Ieremia 10:10)


Video aici: https://youtu.be/SnQcim8FZ-o

Doar Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu adevărat!

El Se descoperă pe Sine Însuși în Biblie cu multe nume, începând cu
Numele Iehova – așa i se descoperă lui Moise – sau Yahve,
adică „Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt cauza care nu am nevoie de cauză”,
apoi Domnul Oștirilor – Yehova Savaot,
Cel Atotputernic – El Shaddai,
Vindecătorul – Yehova Rafa,
Mângâietorul
și multe alte Nume.

Spune aici profetul Ieremia:
„Domnul este Dumnezeu cu adevărat,
este un Dumnezeu viu și un împărat veșnic”.

Nu este un dumnezeu mort,
nu este un dumnezeu purtat în spate de alții,
sau oase de morți,
sau moaște,
sau alte lucruri, nu !

Ci este un Dumnezeu viu, viu, viu cu adevărat,
și un Împărat veșnic, pentru totdeauna!

„Pământul tremură de mânia Lui și neamurile nu pot să sufere urgia Lui.”
Înaintea lui Dumnezeu cel mai înțelept lucru este să te temi de El și să-L iubești din toată inima,
din tot sufletul,
cu toată puterea.

„Frica Domnului este începutul înţelepciunii;
toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă,
şi slava Lui ţine în veci.”

(Psalmi 111:10)

Și de ce să mă tem de Domnul?
Să mă tem să nu Îl supăr pe Domnul
pentru că este Atotputernic,
este viu,
aude,
vede,
judecă
și răsplătește…


Ioan Ciobotă

21 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

LIMBA LOR ESTE O SĂGEATĂ UCIGĂTOARE

„Limba lor este o săgeată ucigătoare,
nu spun decât minciuni;
cu gura vorbesc aproapelui lor de pace,
şi în fundul inimii îi întind curse.”

(Ieremia 9:8)


Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=Mb7GNgOTvMI

Ai întâlnit astfel de oameni, cum sunt cei descriși mai sus de profetul Ieremia?

Nu te gândi neapărat la lumea politică sau la lumea afacerilor,
nu te gândi nici la cei care încearcă cu orice preț să profite de pe seama celorlalți,
ci gândește-te la cazuri simple.

Ai întâlnit oameni despre care să poți spune că limba lor este o săgeată ucigătoare?

„Din prisosul inimii vorbește gura”, spune Biblia,
și ceea ce scoate omul pe limbă vine din inima lui, ce are în inimă.

Dacă scoate
răutate,
venin,
noroi,
lucrurile acelea vin din inima lui.

Limba lor este o săgeată ucigătoare,
adică pot să facă foarte mult rău,
pot să omoare chiar.
„Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii.” (Proverbe 18:21)

Există astfel de oameni, care au limba ca o săgeată ucigătoare.
Nu spun decât minciuni,
nu trăiesc în adevăr,
se bălăcesc în minciună,
iar cel rău este tatăl minciunii.

Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai adevărului,
și limba noastră să nu fie o săgeată ucigătoare,
ci să fie un balsam vindecător.

Să trăim în adevăr,
să vestim adevărul,
să rostim adevărul cu limba noastră,
și limba noastră să nu fie o săgeată ucigătoare,
ci să fie aducătoare
de bucurie,
de încredere,
de Cristos.


Ioan Ciobotă

20 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

CE GĂSEȘTE DUMNEZEU ÎN INIMA MEA

„Totuş, Tu, Doamne,
mă cunoşti,
mă vezi,
îmi cercetezi inima
şi vezi că este cu Tine.”

(Ieremia 12:3)


Video aici: https://youtu.be/eNQ_MmRdRx4

După ce este foarte necăjit, profetul Ieremia Îi pune lui Dumnezeu o întrebare – într-un fel de revoltă – în primele două versete din capitolul 12.
Dar în versetul 3, Ieremia spune cuvintele de mai sus.

Dragul meu,
Dumnezeu te cunoaște,
te vede în cele mai ascunse momente ale vieții tale,
dar și atunci când te văd și ceilalți oameni.

Dumnezeu e Cel care
mă cunoaște,
mă vede,
și îmi cercetează inima.

Spune Ieremia:
„Doamne vezi că inima mea este cu Tine…”

Fii sigur că Dumnezeu
te cunoaște,
te vede,
și îți cercetează inima.

Întrebarea este:
Dar ce găsește?
Este inima mea în totalitate a Domnului?
Este inima ta în totalitate a Domnului?
Este inima mea neîmpărțită înaintea lui Dumnezeu?
Sunt cu toată inima doar a lui Dumnezeu?

Ce găsește Dumnezeu în inima mea și în inima ta atunci când ne cercetează inima?

El este Cel care
ne cunoaște,
ne vede
și ne cercetează inima.

Dar ce găsește atunci când îmi cercetează inima,
în cele mai ascunse cotloane ale inimii?

Ce găsește acolo?


Ioan Ciobotă

19 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

BUCURIA ȘI VESELIA INIMII MELE

„Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit;
cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele,
căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!”

(Ieremia 15:16)


Video aici: https://youtu.be/Een_dUsx9NU

Profetul Ieremia Îi adresează lui Dumnezeu cuvintele de mai sus.
Dumnezeu îi dă lui Ieremia cuvinte, iar el, când le primește, spune:
„Le-am înghițit; cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele”.

Cine îți aduceți ție în inimă bucurie și veselie?
Știrile de la televizor sau de pe Internet?
De pe Facebook, de pe Instagram?
Câștigurile materiale?
Ce-ți aduce bucurie și veselie în inimă?

Lui Ieremia cuvintele lui Dumnezeu i-au adus veselie și bucurie în inimă!

Apoi spune:
„Căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!”.
Deci face apel la unul dintre numele sacrosancte ale lui Dumnezeu.
Dumnezeu se descoperă în Biblie cu multe nume, dar aici spune „Dumnezeul oștirilor”.

După Numele Tău sunt numit, Doamne…

Tu cum te numești?
Tu după ce nume ești numit?

După Numele lui Dumnezeu,
care este Dumnezeul oștirilor,
care este Atotputernic,
care este Vindecătorul,
Creatorul,
care este sursa și originatorul,
Stăpânul,
după ce nume te numești?

Ești tu un urmaș al lui Cristos,
un creștin adevărat,
născut din nou din apă și din duh?

După ce nume te numești?

Și apoi, sunt cuvintele lui Dumnezeu bucuria și veselia inimii tale?

Spune Ieremia:
„Cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele,
căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!”.


Ioan Ciobotă

18 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »