Archive for noiembrie, 2021

EL – UNUL DIN CEI DOISPREZECE

„Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul;
căci el avea să-L vândă:
el, unul din cei doisprezece.”

(Ioan 6:71)


Video aici: https://youtu.be/wYs9T0ijjHw

în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, Isus se adresează ucenicilor și le spune:
„’Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece?
Şi totuşi unul din voi este un drac.’
Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; căci el avea să-L vândă:
el, unul din cei doisprezece.”

Nu te uita la ceilalți credincioși, gândindu-te că de fapt cutare sau cutare, el sau ea este un drac.
Nu!
Hai să ne gândim fiecare în dreptul nostru.

Spune Biblia că Iuda – „unul din cei doisprezece”,
unul din cei aleși,
unul din anturajul Domnului Isus Cristos,
dintre cei care au fost aproape de El în timpul vieții Lui,
unul dintre ei Îl vinde.

Majoritatea dintre ceilalți apostoli vor muri moarte de martir, pentru că L-au cunoscut pe Domnul și au fost gata să-și dea viața pentru Domnul.
Însă unul dintre ei Îl trădează,
Îl vinde,
Îl dă la moarte.
Iuda – unul din cei doisprezece…

Tu și cu mine, cum suntem vizavi de Domnul?
Poate spun:
„Hei, acum sunt gata să îmi dau viața pentru Domnul !
Acum aș fi gata să fac orice pentru Domnul”.
Dar la test, atunci când vine greul, cum voi reacționa?

Doamne ajută-ne să fim gata, dacă este nevoie, să ne dăm viața pentru Tine.
Sub nicio formă să nu Te trădăm,
să nu Te vindem,
să nu ne lepădăm de Tine!

Doamne ajută-ne!


Ioan Ciobotă

29 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

AFARĂ ERA NOAPTE

„Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit afară în grabă.
Era noapte.”

(Ioan 13:30)


Video aici: https://youtu.be/2LNrhjSbC88

În Evanghelia după Ioan, capitolul 13, este consemnată Cina cea de taină, ultima cină pe care o au ucenicii împreună cu Mântuitorul.
Domnul Isus Cristos le spune că unul dintre ei Îl va vinde.
Apoi le spune că Iuda este acela, ia o bucățică, i-o întinde lui Iuda și scrie versetul 30:
„Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit afară în grabă.
Era noapte”.

Uau, ce cuvinte aici !
Era noapte!

Atunci când L-ai vândut pe Cristos,
atunci când ai plecat de lângă Cristos,
de lângă părtășia cu ceilalți,
din prezența Domnului,
atunci ajungi afară, unde este noapte,
unde este întuneric,
unde este scrâșnirea dinților, pentru totdeauna!

Iuda nu s-a mai pocăit niciodată!
Dar Cristos îți oferă acum șansa pocăinței.
Atunci când te depărtezi de Domnul, ai doar șansa morții pentru veșnicie, în iad.

Dumnezeu să ne dea înțelepciune să nu-L vindem niciodată pe Domnul,
niciodată să nu ne îndepărtăm de El,
ci totdeauna să stăm lângă Domnul,
în părtășie cu Biserica Lui răscumpărată,
cu ceilalți credincioși,
în părtășie cu Domnul.

Niciodată să nu plecăm de lângă El,
pentru că afară este noapte,
este întuneric,
este scrâșnirea dinților!


Ioan Ciobotă

28 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

GROAZA INDUSĂ DE TELEVIZOR ȘI DE INTERNET

„Prea iubiţilor, […] caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări”
(2 Petru 3:1)


Video aici: https://youtu.be/wFREp7X5Vi8

M-a sunat un prieten să-mi spună despre apariția unei noi variante a coronavirusului, o variantă foarte periculoasă!
I-am spus: ești îngrozit !

Și asta încearcă să facă mass-media:
să toarne groază,
groază și
iar groază!

Nu zic că nu există probleme.
Da, sunt probleme, însă dincolo de problemele reale, groaza pe care o toarnă mass-media în suflet este extraordinară.

Și i- am spus prietenului meu: fă un test.
Timp de 7 zile nu te mai uita la știri și la televizor deloc!
Închide televizorul,
închide Internetul !
Nu te mai uita la televizor,
la internet,
ci doar roagă-te și citește Biblia.

O să vezi cum se va face liniște în sufletul tău!

Dintr-odată pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere,
îți va umple inima,
sufletul și
gândurile.

Nu vei mai fi terorizat de știrile de la televizor și de pe Internet.
Pune o pauză de 7 zile măcar.

Eu cred că este nevoie de știri, nu pot să zic că nu este nevoie, dar în momentul când știrile ne terorizează și ne acaparează mintea, gândurile și prioritățile, atunci deja ceva este rău și este putred acolo.

Cred că funcționează pentru fiecare dintre noi să ținem un post de televizor, de internet, de știri.
Pur și simplu să ne conectăm la Dumnezeu.
Dintr-odată vedem lumea cu alți ochi.
Ne putem ruga pentru cei bolnavi, deoarece există probleme, într-adevăr.
Însă dacă ne concentrăm doar la probleme,
dacă ne concentrăm doar la știri,
ne distrugem singuri.

Știrile sunt făcute să aducă rating,
sunt gândite să aducă în fața privitorilor cât mai mult sânge,
cât mai multe crime,
cât mai mult rău.
Poți să vezi foarte puține știri pozitive și bune.

Așa îi spuneam prietenului meu:
deconectează-te complet de la televizor,
de la internet,
de la știri
cel puțin 7 zile, și vei vedea cum va fi atunci percepția ta asupra lumii…


Ioan Ciobotă

27 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

A ÎMPĂRȚIT LUMEA

„Când au ajuns la locul numit ‘Căpăţîna’, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele:
unul la dreapta şi altul la stânga.

Isus zicea:
‘Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!’
Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.”

(Luca 23:33,34)


Video aici: https://youtu.be/PKAIrS7JO4k

Cristos a împărțit lumea, iar soldații și-au împărțit hainele Lui între ei.
Cât de trist lucru…

Cristos a împărțit lumea, între cei care sunt cu El și cei care sunt împotriva Lui,
și nu există zonă gri, zonă de mijloc.

Soldații și-au împărțit hainele Lui între ei trăgând la sorți.
Au aruncat sorțul pentru hainele Lui, care să-I ia cămașa.

Domnul a împărțit lumea.
Tu de care parte te situezi?
Te situezi de partea celor care își împart hainele Lui între ei,
sau te situezi de partea celor care și-au dat inima lui Cristos?

Soldații aceia au beneficiat de niște haine care au putrezit, care s-au distrus până la urmă.

Însă Cristos vrea să îți ofere viață veșnică, nu haine sau lucruri pieritoare, care putrezesc și se strică.

De care parte ești?
Ești de partea bună a istoriei (cum spunea cineva)?
Ești de partea lui Cristos sau ești de partea celor care își împart hainele lui Cristos?

Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fim de partea celor care L-am ales pe Cristos ca Domn și Stăpân în inima noastră.

Dacă Îi dau inima lui Cristos, El îmi dă veșnicia!


Ioan Ciobotă

26 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

I-A FOST ȘI MAI MARE FRICĂ

„Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică.”
(Ioan 19:8)


Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=z6FmXLfTvcs

În Evanghelia după Ioan, capitolul 18, este consemnat dialogul dintre Domnul Isus Cristos și Pilat – procuratorul roman – care avea drept de viață și de moarte asupra Domnului în acel moment.

Pilat Îl întrebă pe Domnul:
„Eşti Tu Împăratul Iudeilor?” […]
Domnul răspunde:
„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.”

„’Atunci un Împărat tot eşti!’ I-a zis Pilat.”
Și Domnul răspunde:
„’Eu sunt Împărat.
Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr.
Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.’
Pilat I-a zis: ‘Ce este adevărul?’.”

Însă nu primește niciun răspuns, pentru că întrebarea era greșită.
Întrebarea corectă este: CINE este adevărul?
Și Adevărul stătea în fața lui, în fața lui Pilat: Adevărul era Domnul Isus Cristos.
Adevărul era o Persoană !
Nu o idee, nu o categorie filozofică, nu altceva ce ar putea ține de lumea aceasta, ci era o Persoană !
Cristos era adevărul !

Însă mai departe Pilat este laș !

Înțelege că Domnul Isus Cristos este un Împărat și nu este din lumea aceasta,
dar din cauză că preoții cei mai de seamă și aprozii strigau „Răstignește-L, răstignește-L !”,
Pilat spune: „’Luaţi-L voi şi răstigniţi-L’ […] ‘căci eu nu găsesc nici o vină în El’.”

Deci într-un fel era de acord cu condamnarea la moarte, însă evita să își asume el vina.

„Iudeii i-au răspuns:
‘Noi avem o lege, şi după legea aceasta, El trebuie să moară,
pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu’.
Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică.”

I-a fost și mai mare frică, pentru că a înțeles faptul că Domnul Isus Cristos este un Împărat, dar nu din lumea aceasta.
Însă Pilat nu a acționat așa cum îi spunea inima și conștiința lui, ci a acționat mânat de circumstanțe.

Tu cum te raportezi la Cristos, la Fiul lui Dumnezeu?

Dacă ai fi în locul lui Pilat, L-ai da din nou la moarte?
Îl dai pe Cristos la moarte în fiecare zi, prin faptele pe care le faci și prin atitudinile pe care le ai?


Ioan Ciobotă

25 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

ARATĂ-NE PE TATĂL ȘI NE ESTE DE AJUNS

„Isus i-a zis:
‘De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe?”

(Ioan 14:9)


Video aici: https://youtu.be/m56aeBiz6rA

În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, este descris episodul când Domnul Isus Cristos Își ia la revedere de la ucenici, îi încurajează și îi îmbărbătează.
Ei doresc să Îl cunoască pe Tatăl, iar Domnul le spune:
„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.

Însă Filip spune:
„’Arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns’.
Isus i-a zis: ‘De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe?
Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl.
Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl?’ „

Este profund,
este frumos,
este tulburător,
este extraordinar acest episod.
Toată Biblia este extraordinară!

Însă vreau să mă rezum la aceste cuvinte spuse de Domnul:
„Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl.”
și
„‘De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe?”.

În dreptul meu și în dreptul tău întrebarea este: dacă sunt creștin, dacă sunt credincios, dacă ești credincios, cei din jurul tău, cei din jurul meu L-au văzut pe Cristos în mine, L-au văzut pe Tatăl în mine ?

Spune: „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”.
Uau !
Nu ca figură, cel puțin eu personal nu mă consider ca fiind o figură reprezentativă, deci nu ca figură, ci cred că este vorba despre izvoarele care ies din inimă.
Ce iese din inima mea?
Ce iese din inima ta?

Îl văd oamenii pe Dumnezeu Tatăl acolo?

Spune Domnul:
„De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut?”

Doamne ajută-ne să-L arătăm pe Dumnezeu Tatăl celor din jurul nostru!


Ioan Ciobotă

24 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

DACĂ NU VOM MAI AVEA MÂNCARE

„Corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa, şi pâine şi carne seara,
şi bea apă din pârâu.”

(1 Împărați 17:6)


Video aici: https://youtu.be/9rtWP672Lmk

Dacă nu vom mai avea mâncare sau nu voi mai putea cumpăra mâncare, ce vom face?

Voi aștepta, la fel ca prorocul Ilie, să trimită Domnul corbii la geam.
Pur și simplu să trimită corbii la geam cu mâncare.

Cred că Dumnezeu poate să facă inclusiv o astfel de minune, la fel cum a făcut cu Ilie, tot așa să vină corbii cu mâncare la geam.

Dumnezeu poartă de grijă.
El poartă de grijă florilor,
El poartă de grijă păsărilor.

Domnul Isus ne spune să ne uităm la toate aceste lucruri și să nu ne îngrijorăm ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, pentru că Tatăl nostru Cel ceresc poartă de grijă de toate aceste lucruri !

Așa că nu mă îngrijorez nici de mâncare,
nici de perspectiva de a rămâne fără mâncare sau de nu mai putea cumpăra mâncare datorită a tot felul de reglementări,
ci am încredere totală în Dumnezeu!

El poate să trimită corbii, la geam, cu mâncare.


Ioan Ciobotă

23 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

CRISTOS A FOST RĂSTIGNIT ÎN LOCUL MEU

„La înfăţişare a fost găsit ca un om,
S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte,
şi încă moarte de cruce.”

(Filipeni 2:8)


Video aici: https://youtu.be/dMZu6TubbOU

Stăteam într-o zi în pat și mă odihneam, am întins mâinile și dintr-odată mi-am dat seama că sunt în poziția răstignit. Doar că eram în pat, întins pentru odihnă.
Atunci m-am gândit:
„Doamne Isuse Cristoase,
Tu ai fost răstignit pe cruce.
Nu într-un pat, nu la căldură, nu la odihnă,
ci pe cruce,
pe un lemn al durerii,
bătut în cuie, în piroane.
Mâinile și picioarele Ți-au fost țintuite în piroane, în cuiele romane.

Ai fost răstignit în locul meu,
ai fost pe cruce în locul meu,
din dragoste pentru mine!

Faptul că Domnul Isus Cristos a fost răstignit, poate pare pentru fiecare dintre noi un lucru pe care îl știm foarte bine, de mult timp, și pe care îl trecem cu vederea.
Dar nu este un lucru pe care să îl trecem cu vederea!

Pe cruce trebuia să fiu eu și tu, nu Domnul Isus Cristos!
Nu Fiul lui Dumnezeu trebuia să fie acolo,
însă El a fost pe cruce în locul meu!

El de bunăvoie S-a dat la moarte, din dragoste pentru mine și pentru tine.
A fost răstignit, în chinuri cumplite, ca eu să pot să am
viață,
vindecare,
pace,
eliberare de cel rău.
Să am acces în Împărăția lui Dumnezeu,
să am intrare liberă în Împărăția lui Dumnezeu, fără să plătesc nimic.

Sunt iertat prin moartea lui Cristos pe cruce!
Și mi-am dat seama că poate am banalizat crucea lui Cristos,
sau am trecut așa ușor peste faptul că da – Domnul Isus Cristos este de cele mai multe ori este asociat cu crucea – însă pe acea cruce trebuia să fiu eu și cu tine, NU EL !

Dar acolo a fost El – Fiul lui Dumnezeu, Cristos.
Din dragoste pentru mine și pentru tine,
El, din care, prin care și pentru care au fost făcute toate lucrurile!
El S-a lăsat răstignit din dragoste pentru mine și pentru tine.

Eu trebuia să fiu acolo… și tu…


Ioan Ciobotă

22 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

ISUS ESTE BIRUITORUL

„I s-a dat o cunună, şi a pornit biruitor, şi ca să biruiască”.
(Apocalipsa 6:2)


Video aici: https://youtu.be/TC0bshFftn8

Domnul Isus Hristos este numit Biruitorul – Cel care l-a învins pe cel rău,
Cel care a învins păcatul și moartea.

În Epistola către Romani spune și despre noi:
„Totuşi, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit”, adică prin Domnul Isus Cristos.

Apoi, în Coloseni, capitolul 2 spune că Domnul Isus
„A desbrăcat domniile şi stăpânirile,
şi le-a făcut de ocară înaintea lumii,
după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”
.
El a biruit prin cruce,
prin moarte,
prin jertfă,
prin dragoste!

Nu prin ură,
nu prin forță brutală,
nu prin violență,
nu prin forță fizică,
nu prin agresiune,
ci prin dragoste,
prin jertfă,
prin moarte a biruit moartea, ca să ne dea nouă viața!

Iar în Apocalipsa, capitolul 6 scrie:
„M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal alb.
Cel ce sta pe el, avea un arc;
I s-a dat o cunună, şi a pornit biruitor, şi ca să biruiască”
.

Cristos este Biruitorul !

El a biruit angoasele noastre,
temerile noastre,
groaza din suflet,
frica,
păcatul,
durerea,
suferința.

El a biruit toate acestea!

Cristos este Biruitorul, iar noi suntem chemați să umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi mai înainte de întemeierea lumii.
Să umblăm în biruința pe care Cristos a câștigat-o pentru noi !

Și noi suntem, în toate acestea, mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit !
Nu prin puterile noastre,
nu prin meritele noastre,
nu prin înțelepciunea noastră,
ci prin Cristos – Cel care ne-a iubit !


Ioan Ciobotă

21 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

CINE ZIC OAMENII CĂ SUNT EU ?

„Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu!”
(Matei 16:16)


Video aici: https://youtu.be/Di7TAE7C4Go

„Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip, şi a întrebat pe ucenicii Săi:
‘Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?’.
Ei au răspuns:
‘Unii zic că eşti Ioan Botezătorul;
alţii: Ilie;
alţii: Ieremia sau unul din prooroci’.

‘Dar voi’ le-a zis El ‘cine ziceţi că sunt?’.
Simon Petru, drept răspuns, I-a zis:
‘Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu!’
.
(Matei 16:13-16)

Ce afirmație extraordinară !

Cine este Cristos pentru tine?
De răspunsul la această întrebare depinde fericirea sau nenorocirea ta,
veșnicia ta în rai sau în iad !

Spunea cineva, cred că C.S. Lewis, vorbea despre trilema aceasta și anume că Domnul Isus Cristos spune despre Sine: „Sunt Fiul lui Dumnezeu !”.
Vizavi de această afirmație a Lui există trei posibilități:

  • prima: era nebun. Se credea Fiul lui Dumnezeu, dar nu era Fiul lui Dumnezeu.
  • a doua: era mincinos. Știa că nu este Fiul lui Dumnezeu, dar îi înșela pe oameni.
    Era înșelător și voia să-i mintă pe oameni.
  • și a treia: era ceea ce spunea că este!
    Era și este Fiul lui Dumnezeu !

Cine este Cristos pentru tine?

Ucenicii, prin vocea lui Petru, spun:
„Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu!”.

Cine este Cristos pentru tine, dragul meu?


Ioan Ciobotă

20 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »