Archive for ianuarie, 2022

EI, DE CARE LUMEA NU ERA VREDNICĂ

Ei, de care lumea nu era vrednică”
(Evrei 11:38)


Video aici: https://youtu.be/gTXP-xrnm2M

„Şi ce voi mai zice?
Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc
de Ghedeon,
de Barac,
de Samson,
de Ieftaie,
de David,
de Samuel şi de prooroci !

Prin credinţă
au cucerit ei împărăţii,
au făcut dreptate,
au căpătat făgăduinţe,
au astupat gurile leilor,
au stins puterea focului,
au scăpat de ascuţişul săbiei,
s-au vindecat de boli,
au fost viteji în războaie,
au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.

Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi;
unii,
ca să dobîndească o înviere mai bună,
n-au vrut să primească izbăvirea, care li se dădea,
şi au fost chinuiţi.

Alţii au suferit
batjocuri,
bătăi,
lanţuri şi
închisoare;
au fo
st ucişi cu pietre,
tăiaţi în două cu ferestrăul,
chinuiţi;
au murit ucişi de sabie,
au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre,
lipsiţi de toate,
prigoniţi,
munciţi,
ei, de care lumea nu era vrednică –
au rătăcit prin pustiuri,
prin munţi,
prin peşteri şi
prin crăpăturile pământului.

Toţi aceştia,
măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor,
totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit;
pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi,
ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.”

(Evrei 11:32-40)


31 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

IATĂ CE MĂ FACE SĂ MAI TRAG NĂDEJDE

„Iată ce mai gândesc în inima mea,
şi iată ce mă face să mai trag nădejde…”

(Plângerile 3:21)


Video aici: https://youtu.be/ri6536w0yew

Prorocul Ieremia spune care sunt motivele lui de speranță și ce îl mai ajută să nădăjduiască și ce gândește în inima lui:
„Iată ce mai gândesc în inima mea,
şi iată ce mă face să mai trag nădejde:

Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit,
îndurările Lui nu sunt la capăt,

ci se înoiesc în fiecare dimineaţă.
Şi credincioşia Ta este atât de mare!”
.
(Plângerile 3:21-23)

Aș vrea să vorbesc doar despre versetul 21. Aplicația pe care eu o văd este:
ce gândești tu în inima ta?
Și ce te face să mai tragi nădejde,
să mai ai speranță?

Care sunt lucrurile cărora le permiți să locuiască în mintea ta?
Spunea cineva că, de fapt, cuvintele nu ne intră pe o ureche și ies pe cealaltă,
ci cuvintele scriu ceva pe sufletul nostru.

„Iată ce mai gândesc în inima mea” – care sunt gândurile cărora le permiți să locuiască în inima ta,
pe care le rumegi acolo,
pe care le rostogolești și le rotești tot timpul
și la care revii obsesiv uneori?

Care sunt acele gânduri?

Ai „gândul lui Cristos” în inima ta,
sau gânduri legate
de ură,
de răzbunare,
de supărare,
de eșec,
poate de succes,
de bani,
de câștiguri?

Care sunt gândurile din inima ta?
Și ce te face pe tine să mai tragi nădejde?
Scăderea prețului la cutare sau cutare,
sau cumpărarea, achiziționarea a nu-știu-ce,
sau căsătoria,
sau scăparea de o boală,
sau o școală,
sau ce anume te face să mai tragi nădejde?

Este Dumnezeu speranța ta?
Locuiește Cristos în inima ta?
Sunt gândurile tale roabe, supuse lui Cristos – orice gând să îl fac rob ascultării de Cristos și speranța mea să fie doar în El?

Este așa și pentru tine?


Ioan Ciobotă

30 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NUMELE DOMNULUI ESTE UN TURN TARE

„Numele Domnului este un turn tare;
cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost.”

(Proverbe 18:10)


Video aici: https://youtu.be/zyEnwTPs7DM

Am citit într-o zi știrile și eram îngrijorat de posibilitatea unui război între Rusia și Ucraina, în care ar putea să fie atrasă și România.

Dumnezeu să ne ferească de așa ceva!

Și eram îngrijorat de perspectiva de a se porni un război,
și copiii mei sau copiii noștri să fie târâți în acest război.

Atunci am citit undeva un verset din cartea Proverbe 18:10
„Numele Domnului este un turn tare;
cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost”
.

Atâta liniște am primit în sufletul meu!
Și am spus:
„Numele Domnului este un turn tare!”.

Doamne, ajută-mă să fiu neprihănit
și ajută-mă să mă ascund în Numele Tău.
Să fiu la adăpost,
eu și cei pe care mi i-ai dat
și țara în care m-ai așezat, locul în care sunt.

Doamne, vreau să fac din Numele Tău acest „turn tare”, în care să găsesc adăpost, indiferent ce s-ar întâmpla.

Dumnezeu să ne ajute să luăm aminte la faptul că
„Numele Domnului este un turn tare;
cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost”


Ioan Ciobotă

29 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

S-AU ÎNTRISTAT FOARTE MULT


Video aici: https://youtu.be/oulwRn_nklI

„Atunci Petru s-a apropiat de El [Isus], şi I-a zis:
‘Doamne,
de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea?
Până la şapte ori?’

Isus i-a zis:
‘Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.

De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi.
A început să facă socoteala,
şi i-au adus pe unul, care îi datora zece mii de galbeni.

Fiindcă el n-avea cu ce plăti,
stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el,

pe nevasta lui,
pe copiii lui,
şi tot ce avea,
şi să se plătească datoria.

Robul s-a aruncat la pământ,
i s-a închinat şi a zis:
‘Doamne, mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti tot’.

Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el,
i-a dat drumul, şi i-a iertat datoria.

Robul acela, când a ieşit afară,
a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei.
A pus mâna pe el, şi-l strângea de gât, zicând: ‘Plăteşte-mi ce-mi eşti dator’.

Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ,
îl ruga,
şi zicea:
‘Mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti’.

Dar el n-a vrut,
ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria.

Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate,
s-au întristat foarte mult,
şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute.

Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta, şi i-a zis:
‘Rob viclean!

Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat.
Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău,
cum am avut eu milă de tine?’

Şi stăpânul s-a mâniat
şi l-a dat pe mâna chinuitorilor,
până va plăti tot ce datora.

Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc,
dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”

(Matei 18:21-35)


28 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

OCARA LUI CRISTOS ESTE O MARE BOGĂȚIE


Video aici: https://youtu.be/jntoT-1K-Qo

„Prin credinţă Moise,
când s-a făcut mare,

n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,
ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.

El socotea ocara lui Cristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului,
pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.

Prin credinţă a părăsit el Egiptul,
fără să se teamă de mânia împăratului;
pentru că a rămas neclintit,
ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.

Prin credinţă a prăznuit el Paştele şi a făcut stropirea sângelui,
pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei.

Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat,
pe când Egiptenii, care au încercat s-o treacă,
au fost înghiţiţi.

Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului,
după ce au fost ocolite şapte zile.

Prin credinţă n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiţi,
pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoinţă.”

(Evrei 11:24-31)


27 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

A PRĂVĂLIT O PIATRĂ MARE ȘI A PLECAT

„A prăvălit o piatră mare la uşa mormântului, şi a plecat.”
(Matei 27:60)


Video aici: https://youtu.be/Bai5T4din4o

Iosif din Arimatea „s-a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus.
Pilat a poruncit să i-l dea.
Iosif a luat trupul,
l-a înfăşurat într-o pânză curată de in,
şi l-a pus într-un mormânt nou, al lui însuşi,
pe care-l săpase în stâncă.
Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului, şi a plecat”
.
(Matei 27:58-60)

Iosif din Arimatea a avut o dorință deosebit de nobilă: să ia trupul Domnului Isus Cristos și să-l pună într-un mormânt.
Era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.
Era al lui Iosif personal.

Deci Domnul Isus nu a avut nici măcar un mormânt al Lui, ci era un mormânt de împrumut.
Iosif Îl pune acolo, prăvălește o piatră mare la ușa mormântului și pleacă.

Unde este Cristos pentru tine?

Este undeva pe o cruciuliță, atârnat la gât,
sau undeva pe o cruce,
sau undeva într-un mormânt,
sau undeva departe?

Este o piatră mare între tine și Cristos?

În mintea ta Cristos este mort?
Nu!
Cristos în realitate este viu!
Este viu în vecii vecilor!
Gândește-te la acest lucru.

Iosif din Arimatea nu știa ce urmează,
nu știa că urmează ca, după scurt timp, Cristos să învieze de acolo.

Unde este Cristos pentru tine?
Este într-un mormânt, cu o piatră mare la ușa mormântului și nu ai nicio legătură cu El?

Cristos este viu în vecii vecilor și vrea să vorbească cu tine!
Dumnezeu vrea să vorbească cu tine, în rugăciune, prin Fiul Său Isus Cristos și prin Duhul Sfânt.

Tu cum te raportezi?
Ca și cum Cristos ar fi închis într-un mormânt și cu o piatră mare la gura mormântului?
Sau te raportezi așa cum este Cristos, și anume viu, la dreapta lui Dumnezeu?


Ioan Ciobotă

26 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

VINO DOAMNE ISUSE

„L-au dus să-L răstignească”.
(Matei 27:31)


Video aici: https://youtu.be/9G4BWvWAfoA

În Evanghelia după Matei scrie:
„Ostaşii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu,
şi au adunat în jurul Lui toată ceata ostaşilor.

L-au desbrăcat de hainele Lui,
şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie.

Au împletit o cunună de spini pe care I-au pus-o pe cap,
şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă.

Apoi îngenuncheau înaintea Lui,
îşi băteau joc de El,
şi ziceau: ‘Plecăciune, Împăratul Iudeilor!’.

Şi scuipau asupra Lui,
şi luau trestia şi-L băteau în cap.

După ce şi-au bătut astfel joc de El,
L-au desbrăcat de haina stacojie,
L-au îmbrăcat cu hainele Lui,
şi L-au dus să-L răstignească”
.
(Matei 27:27-31)

Toate acestea Cristos – Cel din care, prin care și pentru care au fost făcute toate lucrurile – le-a suferit și le-a îndurat pentru tine și pentru mine.
Pentru păcatele noastre, eu și cu tine trebuia să fim pedepsiți cu moartea.

Însă Cristos
a fost scuipat,
a fost batjocorit,
I s-a pus o cunună de spini pe cap și
a fost crucificat pentru mine și pentru tine,
în locul meu și în locul tău.

Cristos era și este Atotputernic,
și putea oricând să îi distrugă pe toți cei care își băteau joc de El și care Îl chinuiau.
Putea să distrugă întregul pământ,
și totuși,
din dragoste pentru tine și pentru mine,
a suportat toate acele lucruri.

A suferit moartea,
a disprețuit rușinea și
acum șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Toate acestea le-a făcut EL pentru mine și pentru tine.

Tu cum te raportezi la Cristos?
Cu indiferență?
Cu aceeași atitudine ca a ostașilor, care
Îl scuipau,
Îl loveau cu trestia în cap și
își băteau joc de El,
care I-au bătut piroane în mâini și în picioare și
L-au crucificat?
Cu aceeași atitudine?

Sau cu atitudinea unui ucenic care spune:
„Doamne, Te iubesc din toată inima mea.
Vino Doamne Isuse !” ?


Ioan Ciobotă

25 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

DUMNEZEU POATE SĂ ÎNVIEZE CHIAR ȘI DIN MORȚI

„Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar şi din morţi:
şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.”

(Evrei 11:19)


Video aici: https://youtu.be/R4xKR8fOJjU

Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare:
el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!

El căruia i se spusese:
‘În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!’.

Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar şi din morţi:
şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.

Prin credinţă a dat Isaac lui Iacov şi Esau o binecuvântare,
care avea în vedere lucrurile viitoare.

Prin credinţă Iacov, când a murit,
a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif,
şi ‘s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său’.

Prin credinţă a pomenit Iosif,
când i s-a apropiat sfârşitul,
de ieşirea fiilor lui Israel din Egipt,
şi a dat porunci cu privire la oasele sale.

Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui, când s-a născut:
pentru că vedeau că era frumos copilul,
şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului.”

(Evrei 11:17-23)


24 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

ÎMPREUNĂ CU OȘTIRILE CEREȘTI

„A Împăratului veşniciilor,
a nemuritorului,
nevăzutului şi
singurului Dumnezeu,

să fie cinstea şi slava în vecii vecilor!
Amin.”

(1 Timotei 1:17)


Video aici: https://youtu.be/knpn8sBbGZM

Sunt superbe cuvintele de mai sus, scrise de apostolul Pavel !
Glorie Domnului !

Pavel spune: „Împăratului veșniciilor”.
Dumnezeul nostru este fără inceput și fără sfârșit.
El este etern.

Apoi:
„A nemuritorului”.
Dumnezeul nostru este viața!
Moartea nu are niciun fel de putere înaintea lui, El este nemuritor!

Continuă:
„nevăzutului”.
Atunci când stau în închinare înaintea lui Dumnezeu, pot doar să mă închin înaintea Lui,
dar cu ochii aceștia de carne nu pot să Îl văd, la fel cum nu poți să te uiți cu ochii de carne la soare sau la o explozie atomică, tot așa nu poți să te uiți la Dumnezeu.
Dumnezeu este duh și adevăr, El este Tatăl luminilor.

Apoi spune:
„singurului Dumnezeu”.
Să știți că singurul Dumnezeu viu și adevărat este Dumnezeul care ni S-a descoperit în Biblie,
care se numește pe Sine „Eu sunt Cel ce sunt”, Iehova, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.
Dumnezeu apare cu multe nume în Biblie.
El este singurul Dumnezeu viu și adevărat !
Orice alt dumnezeu este
minciună,
legendă,
fals,
invenție omenească,
poveste.

Doar Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu viu și adevărat !

Continuă apostolul Pavel și spune:
„Să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin”.

Pot să-i aduc cinste și slavă lui Dumnezeu în vecii vecilor dacă primesc de la El viață veșnică.
Și viața veșnică o primesc prin Domnul Isus Cristos, prin Duhul Sfânt, atunci când primesc nașterea din nou din apă și din duh.

Atunci când Îl rog pe Cristos – Fiul lui Dumnezeu – să devină Stăpânul și Domnul meu, atunci am garanția că-I voi aduce slavă și cinste lui Dumnezeu în vecii vecilor, împreună cu oștirile cerești.


Ioan Ciobotă

23 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

SUNTEM DOAR AI LUI CRISTOS

„Cristos a fost împărţit?”
(1 Corinteni 1:13)


Video aici: https://youtu.be/DcDDcNUlV3g

Apostolul Pavel scrie:
„Fraţilor,
am aflat despre voi de la ai Cloei,
că între voi sunt certuri.

Vreau să spun că fiecare din voi zice:
‘Eu sunt al lui Pavel!’ –
‘Şi eu, al lui Apolo!’ –
‘Şi eu, al lui Chifa!’ –
‘Şi eu, al lui Cristos!’.

Cristos a fost împărţit?
Pavel a fost răstignit pentru voi?
Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi?”
.
(1 Corinteni 11-13)

Deci Pavel arată clar, foarte clar spre Cristos !
Nimeni nu poate să spună: Eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apollo, eu al lui cutare, iar eu al lui cutare, ci doar al lui Cristos.

Doar în numele lui Cristos avem mântuire.
Doar prin Cristos avem intrare în Împărăția lui Dumnezeu.
Doar Cristos a murit pentru noi.
Doar Cristos a fost răstignit în locul nostru pe cruce, pentru păcatele noastre.
Drept urmare suntem ai lui Cristos.

Toți cei care L-am primit pe Cristos ca Domn și Stăpân în inimile noastre, care am primit credința în jertfa Domnului Isus Cristos, de pe cruce, suntem ai lui Cristos!

Ai nimănui altcuiva, ci doar ai lui Cristos.


Ioan Ciobotă

22 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »