Archive for martie, 2022

NE VA ÎNVIA ȘI PE NOI ÎMPREUNĂ CU ISUS

„Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus, ne va învia şi pe noi împreună cu Isus,
şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi.”

(2 Corinteni 4:14)


Video aici: https://youtu.be/o61JQ6FsL7g

Cuvintele de mai sus sunt scrise de Apostolul Pavel.
Avem promisiunea învierii !
Dacă scoți învierea – totul se prăbușește.

Pilonul de bază al creștinismului este învierea lui Isus Cristos.
Dacă scoți învierea din creștinism, creștinismul se prăbușește,
devine o religie fără conținut,
o religie goală,
așa cum sunt toate celelalte religii.

Însă creștinismul este viu pentru că Cristos este viu,
și Cristos este viu pentru că a înviat.
Știm că Cel ce L-a înviat pe Domnul Isus, adică Dumnezeu – ne spune Apostolul Pavel – ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi.
Avem așadar o promisiune clară !

Chiar dacă vom gusta moartea fizică, Dumnezeu ne va învia.
La fel cum L-a înviat pe Domnul Isus Cristos, ne va învia și pe noi.

Dar scopul principal nu este doar să ajungem la înviere,
ci să avem grijă că urmează o judecată.
Spune Biblia că „Noi am trecut din moarte la viață”.
Toți cei care L-au ales pe Cristos ca Domn și Stăpân în inima lor, au trecut din moarte la viață și se bucură de înviere.
Toți ceilalți vor învia pentru judecată și pentru pedeapsă veșnică.

Dumnezeu să ne dea înțelepciune să Îl alegem pe Domnul Isus Cristos,
astfel încât atunci când Dumnezeu ne va învia – la fel cum L-a înviat și pe Domnul Isus Cristos – să fim înviați împreună cu Isus și să trăim veșnic împreună cu Domnul Isus,
în fața lui Dumnezeu,
împreună cu cerul,
cu îngerii,
în Împărăția lui Dumnezeu,
cu lucrurile extraordinare pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi.


Ioan Ciobotă

21 Martie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NOUA ORDINE MONDIALĂ vs CETATEA CARE ARE TEMELII TARI

„Vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos
şi vor împărăţi cu El o mie de ani.”

(Apocalipsa 20:6)


Video aici: https://youtu.be/-0Q_LS-8b_w

S-au întâlnit Miniștrii de Externe ai Rusiei și ai Chinei și au stabilit că trebuie să construiască o nouă ordine mondială.
Cu câteva zile în urmă, președintele Americii vorbea despre o altă nouă ordine mondială.
Deci America și Occidentul vor noua ordine mondială a lor,
iar Rusia și China vor noua ordine mondială a lor.

Dar haideți să vedem ce spune Biblia.
„Căci el [Avraam – tatăl tuturor celor credincioși] aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.”
(Evrei 11:10)

Asta așteptăm noi: Cetatea care are temelii tari !

În Apocalipsa 3:12, Domnul Isus spune:
„Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el.
Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu,
noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu,
şi Numele Meu cel nou”
.

Deci așteptăm Cetatea Dumnezeului nostru, Noul Ierusalim, care are să se pogoare din Cer de la Dumnezeu !

Tot în Apocalipsa, 21:2, găsim scris:
„Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea Sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei”.

Asta așteptăm: Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, Împărăția lui Dumnezeu !

Și la final, în Apocalipsa 20:6 scrie:
„Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani”.
Nu intru în teologie aici, ci doar citesc ce spune Biblia.
Este vorba despre ceva ce se va întâmpla în viitor.

Aceasta este noua ordine mondială adevărată,
care va fi stabilită de Cristos atunci când va veni.
Cetatea cea sfântă, Noul Ierusalim are să se pogoare din Cer, de la Dumnezeu.

Așadar nu vă temeți de ceea ce vor să facă oamenii și de planurile lor !
Noi Îl așteptăm pe Cristos să vină !
Vino Doamne Isuse !


Ioan Ciobotă

30 Martie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

MARTORUL CREDINCIOS ȘI ADEVĂRAT

„Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu.”
(Apocalipsa 3:14)


Video aici: https://youtu.be/uGPbJBHjjSw

Ultima Biserică din cele șapte din Apocalipsa, căreia i se adresează Domnul Isus Cristos, este Biserica din Laodicea.

Bisericii din Laodicea i se prezintă astfel Domnul Isus:
„Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu”.
(Apocalipsa 3:14)

Sunt multe comentarii pe marginea cărții Apocalipsa, multe înțelesuri superbe, extraordinare. Eu mă rezum doar la puțin, așa cât pot să observ eu.

Deci spune: „Cel ce este Amin” – adică final, dincolo nu mai este nimic, la El e finalul.

Apoi: „Martorul credincios și adevărat”.
Un martor credincios și adevărat vine și spune
ceea ce a văzut,
ce a auzit,
ce a mirosit,
ce a simțit,
ce a perceput cu simțurile lui.

Cristos este Martorul credincios și adevărat
al vieții noastre,
a cuvintelor noastre,
a faptelor noastre,
a gândurilor noastre,
a vorbelor noastre.
El știe totul !
El este martorul credincios și adevărat.

Apoi spune „Începutul zidirii lui Dumnezeu”.
El este Cel dintâi și Cel din urmă.
Din El, prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile !

Acum,
față de măreția,
față de grandoarea,
față de frumusețea lui Dumnezeu,
față de măreția Fiului Său, a Domnului Isus Cristos – „Martorul credincios și adevărat” în fața Tatălui, „începutul zidirii” – față de El cum te raportezi ?

Cum te raportezi tu față de Cristos ?


Ioan Ciobotă

20 Martie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

VIAȚA LUI ISUS SĂ SE ARATE ÎN TRUPUL NOSTRU MURITOR

„Căci noi cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus,
pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.”

(2 Corinteni 4:11)


Video aici: https://youtu.be/mfcgwzJ5wCU

Cum am putea înțelege cuvintele de mai sus, ale Apostolului Pavel?
Nu mai trăim pentru noi, ci trăim pentru Isus !
Atunci când Isus este Domnul și Stăpânul vieții noastre, atunci suntem dați la moarte, chiar dacă poate nu moarte fizică – unii trec și prin moarte fizică – dar moartea din punct de vedere a păcatului.
Suntem dați la moarte din pricina lui Isus.

Atunci când stăm aproape de Isus, atunci trebuie să „omorâm” toate poftele și patimile păcătoase din trupul nostru, din mintea noastră și din inima noastră.

Suntem dați la moarte din pricina lui Isus, dar ne bazăm pe frumusețea dragostei și pe promisiunile pe care ni le face Domnul Isus Cristos.

Chiar dacă din punct de vedere fizic poate avem libertate și nu ne dă cineva la moarte,
dar noi trebuie să dăm la moarte toate poftele și patimile păcătoase,
și să trăim astfel încât viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.

Viața lui Isus…
Duhul Sfânt nu poate să locuiască acolo unde este mizerie spirituală,
acolo unde este noroi
și mocirlă
și murdărie spirituală,
ci trebuie să dăm la moarte toate aceste lucruri.

Trebuie să-L lăsăm, să-L rugăm pe Dumnezeu să facă El curățenie
în inimile,
în gândurile și
în mințile noastre,
ca să putem trăi pentru Isus.

Și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor!
Chiar dacă este trup muritor, când se arată viața lui Isus în noi, suntem deja cetățeni ai Cerului împreună cu sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu.

Chiar dacă pentru o vreme umblăm pe acest pământ,
ținta noastră este Acolo…


Ioan Ciobotă

19 Martie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

CEA MAI MARE CHEMARE

„Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Cristos Isus.
Noi suntem robii voştri, pentru Isus.”

(2 Corinteni 4:5)


Video aici: https://youtu.be/oscukkxLCO0

Apostolul Pavel spune cuvintele de mai sus.

Cea mai mare chemare pe care o poate avea un om este să Îl propovăduiască pe Domnul Cristos Isus, nu pe noi înșine.
Și sunt atât de mulți oameni care se propovăduiesc pe ei înșiși…
Doamne ferește-ne de așa ceva !

Doamne, vrem să vorbim,
să trăim,
să-L propovăduim doar pe Cristos și pe Tine,
doar învierea și slava și viața veacului care va să vină !

Nu vrem să ne propovăduim pe noi înșine,
ci vrem să fim robii tuturor,
ca să îi slujim pe toți semenii noștri,
pentru Isus,
în Numele lui Isus,
de dragul lui Isus,
din dragoste pentru Isus.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea – adică pe mine și pe tine –
că a dat pe singurul Lui Fiu
– pe Isus –
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

(Ioan 3:16)

La aceasta am fost chemați:
să propovăduim viața veșnică, nu pe noi înșine, ci pe Domnul Isus Cristos, prin puterea Lui, pentru că și noi am fost ridicați din moarte la viață !


Ioan Ciobotă

18 Martie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

UN CERȘETOR CÂNTA „ISUS”

„În Numele lui Isus să se plece orice genunchi.”
(Filipeni 2:10)


Video aici: https://youtu.be/na8nhgH2YkA

Într-o noapte am visat în vis interesant: un cerșetor pe stradă cânta: „Isus”,
și o pasăre în pom repeta cuvintele cerșetorului: „Isus”.
Era doar un vis, dar mi s-a părut extraordinar.

Care sunt informațiile pe care noi le transmitem?
Care sunt cuvintele pe care le scoatem,
care sunt lucrurile care rămân după noi?

Mi s-a părut interesant cum, în visul meu, acel cerșetor cânta „Isus, Isus”, și pasărea în copac repeta „Isus, Isus”.
Și pământul întreg „va fi plin de cunoştinţa Domnului,
ca fundul mării de apele care-l acopăr”
.

„Pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi
al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ
şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.”

(Filipeni 2:10, 11)

Isus, Isus…

Ce rămâne în urma ta ?

Care este informația pe care o trimiți mai departe,
pe care o transmiți celor din jurul tău,
chiar și păsărilor care zboară prin copaci în jurul tău?

Ce transmiți?
Transmiți Numele lui Isus, Numele lui Dumnezeu,
transmiți dragoste, pace și bucurie?

Isus, Isus, slăvit să fie Numele Lui !

Spun versurile unui cântec:
„Isus, Isus și te-așteptăm
cum crinii așteaptă rouă,
privind spre ceruri te chemăm
cu mâinile amândouă”.


Ioan Ciobotă

17 Martie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NU EȘTI NICI RECE, NICI ÎN CLOCOT

„Ştiu faptele tale:
că nu eşti nici rece, nici în clocot.”

(Apocalipsa 3:15)


Video aici: https://youtu.be/s59iblXXaaA

A 7-a și ultima Biserică din Apocalipsa, căreia i se adresează Domnul Isus Cristos, este Biserica din Laodiceea.

Fiecăreia dintre cele șapte Biserici, Domnul le spune: „știu”.
El știe totul despre Biserici și despre fiecare dintre noi.

Bisericile sunt formate din „pietre vii”,
adică din credincioși, din oameni,
nu din smoală,
nu din beton,
nu din țiglă sau lemn.
Nu !
Acelea sunt doar case de rugăciune,
clădiri în care ne întâlnim să ne rugăm și să-I aducem închinare Domnului,
dar Biserica este formată din oameni, din credincioși.

Apoi Domnul are câte o descriere pentru fiecare Biserică,
are câte o apreciere pentru fiecare,
și câte o acuzare pentru fiecare, către pocăință.
Apoi se prezintă fiecăreia cu cuvintele: „Cel ce…”
Are câte o promisiune pentru fiecare
și încheie cu „Cine are urechi, să asculte…”

Așadar Bisericii din Laodiceea îi spune:
„Ştiu faptele tale:
că nu eşti nici rece, nici în clocot.
O, dacă ai fi rece sau în clocot!
Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot,
am să te vărs din gura Mea”
.
(Apocalipsa 3:15,16)

Te cutremuri ?
Și eu mă cutremur !
Mi se face pielea de găină doar când mă gândesc.

Doamne ajută-mă să fiu în clocot pentru Tine !
N-ai voie să fii căldicel !
N-ai voie să fii nici rece, nici în clocot !

Pentru Cristos trebuie să trăiești cu toată inima !
Cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul să Îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău,
și cu toată puterea ta.
Și să trăiești pentru El în clocot în fiecare zi !
Nu căldicel !
Nu rece !
Rece înseamnă moarte sigură,
iar căldicel înseamnă: „Am să te vărs din gura Mea”.

Ai luat vreodată în gură apă goală, călduță?
Senzația este că vrei s-o verși din gură.
Nu este nici rece, nici fierbinte, este așa lălâie, care îți vine s-o verși din gură.

Ai grijă de situația spirituală în care te afli,
ai grijă de de relația ta cu Domnul.

Fii atent ce spune:
„Ştiu faptele tale:
că nu eşti nici rece, nici în clocot.
O, dacă ai fi rece sau în clocot!
Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot,
am să te vărs din gura Mea”
.

Fii foarte atent la ce spune Domnul Isus !


Ioan Ciobotă

16 Martie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

DUMNEZEU NE CĂLĂUZEȘTE

„Cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.”
(1 Ioan 2:17)
„Domnul te va călăuzi neîncetat.”
(Isaia 58:11)


Video aici: https://youtu.be/0xk_4dU0BEk

Vorbeam cu un tânăr despre călăuzirea pe care Dumnezeu vrea să ne-o ofere și de care avem nevoie.
Și spuneam: Da, putem să ne bazăm și pe simțurile noastre,
putem să ne bazăm pe conștiință noastră.

Atunci când sentimentele noastre ne îndeamnă într-o anumită direcție,
care este direcția bună, adică după voia Lui Dumnezeu,
atunci putem să ascultăm de sentimentele noastre,
de simțurile
și de gândurile noastre.

Însă există o altă situație și anume atunci când sentimentele noastre,
când simțurile noastre intră în conflict cu principiile pe care le știm.
Atunci când acestea două intră în conflict,
avem datoria de a asculta de principiile pe care le știm,
să ne orientăm și să ne ghidăm după principiile pe care le avem în Biblie.

Piloții de avion se orientează după aparate.
Chiar dacă, atunci când coboară pe pistă, simțurile lor le spun: „avionul mai jos sau mai sus”,
pilotul este obligat să se uite exact după altimetru, după aparate,
și să nu se bazeze pe simțurile lui.
Au fost accidente grave când piloții s-au bazat pe simțurile lor
și nu s-au mai bazat pe aparate.

La fel cum aparatele pentru un avion sunt extraordinar de importante,
iar pilotul este dator și obligat să se orienteze după aparate, nu după simțurile lui,
la fel și noi avem datoria de a ne orienta după principiile pe care le știm,
după valorile lui Dumnezeu,
atunci când, sau mai ales atunci când acestea intră în conflict cu sentimentele
sau cu simțurile noastre.

Doamne, dă-ne înțelepciune să ne orientăm și să ne lăsăm călăuziți de voia Ta,
care este bună,
plăcută
și desăvârșită.


Ioan Ciobotă

15 Martie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NU-I VOI ȘTERGE NICIDECUM NUMELE DIN CARTEA VIEȚII

„Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii,
şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”

(Apocalipsa 3:5)


Video aici: https://youtu.be/Y1-QgcRvsrE

A 6-a din cele 7 Biserici cărora li se adresează Domnul Isus Cristos în Apocalipsa este Biserica din Sardes.
Sunt diferite interpretări: că s-ar fi adresat efectiv Bisericilor geografice descrise,
sau anumitor perioade din istoria de 2000 de ani a Bisericii,
sau diverselor Biserici locale în contextul în care se aflau etc.

Eu mă rezum doar la observații, nu vreau să fac comentarii pe Apocalipsa.

Bisericii din Sardes, Domnul îi spune:
„Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe.
Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii,
şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui”
.
(Apocalipsa 3:5)

Ești chemat să biruiești în lupta cu ispitele – noi nu ne luptăm cu oamenii, ci ne luptăm cu ispitele.
Pe acest pământ nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, spune Biblia, ci impotriva duhurilor răutății.

Spune:
„Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe”.
Așadar, biruitorul nu se îmbracă el singur, ci altcineva îl îmbracă.
Vom fi îmbrăcați în haine albe, pe care ni le dă Domnul.

Și continuă:
„Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii”.
Crezi că există bucurie mai mare decât să știi că ai numele scris în cartea vieții?

„Și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”
Gndește-te: Cristos să mărturisească numele tău – numele tău cel nou, pentru că spune că vom primi o piatră albă, cu un nume nou, pe care nu-l știe nimeni, decât cel care îl primește.
Deci numele tău să NU fie șters niciodată din cartea vieții, pentru veșnicie.

Să nu-ți fie șters nicidecum numele din cartea vieții,
și Cristos să mărturisească numele tău înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Lui !

Îți poți dori altceva ?


Ioan Ciobotă

14 Martie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NOI VOM FI ȘI VOM AVEA

„Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu.
Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă.
Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El;
pentru că Îl vom vedea aşa cum este.”

(1 Ioan 3:2)


Video aici: https://youtu.be/VSPP5Cqh5_Q

Noi vom fi și vom avea chiar și atunci când nimeni nu va mai fi și nu va mai avea.
Noi vom fi în Împărăția lui Dumnezeu !

Vom fi fii ai lui Dumnezeu și vom avea parte la masă cu Avraam, Isaac și Iacov.
Vom avea parte în Împărăția lui Dumnezeu, chiar și atunci când nimeni nu va mai fi.

Cine „noi”?
Noi – cei care L-am acceptat pe Cristos ca Domn și Mântuitor,
care suntem creștini născuți din nou din apă și din duh
și care ne vom păstra credința până la sfârșitul zilelor noastre.

Vom fi și vom avea chiar și atunci când nimeni nu va mai fi și nu va mai avea.
Îl vom avea pe Domnul și ne va fi de ajuns.

Vom fi ai Domnului și nu vom mai dori nimic altceva !

Glorie Lui !


Ioan Ciobotă

13 Martie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »