Archive for iunie, 2022

FAMILIA ȘI RĂDĂCINILE

„Fiii lui Simeon, după familiile lor:
din Nemuel se pogoară familia Nemueliţilor;
din Iamin, familia Iaminiţilor;
din Iachin, familia Iachiniţilor”

(Numeri 26)


Video aici: https://youtu.be/5PW0NQg1Fk0

Am fost recent și am vizitat în Alba Iulia cimitirul unde sunt rudele mele:
sunt părinții mei: tata și mama,
sunt bunicii dinspre mamă – pe bunicii dinspre tată nu i-am cunoscut pentru că pe mine m-au avut târziu, tata avea 43 de ani când m-am născut eu. Nici pe bunicul dinspre mamă nu l-am mai cunoscut, ci doar pe bunica.

În cimitirul din Alba Iulia sunt îngropați părinții mei,
bunicii,
doi unchi, două mătuși,
fratele meu cel mai mare.
Sunt 9 persoane în două morminte aflate unul lângă altul.

E dureros atunci când cineva din familie moare, pleacă, chiar dacă știi că pleacă la Domnul. Dar e durere mai mare atunci când știi că nu sunt mântuiți.
Dacă știi că sunt mântuiți și sunt copiii Domnului, avem nădejdea revederii Dincolo.

M-am gândit la cât de binecuvântat sunt să pot să mă duc să vizitez mormintele
părinților,
bunicilor,
unchilor, mătușilor,
fratelui meu
și să știu că fac parte dintr-o familie.

Sunt persoane care nu au niciun fel de familie,
care sunt singuri pe lume,
care nu-și identifică niciun fel de rădăcini, nicăieri.

Este o binecuvântare dacă ai un tată și o mamă,
dacă știi unde sunt, dacă îi ai în viață.

Dacă nu mai sunt, este o mare binecuvântare dacă știi unde este mormântul lor.
Este o mare binecuvântare să ai bunici, să ai unchi și mătuși
și să știi că faci parte dintr-o familie, așa ca un copac care are rădăcini,
și să știi:
o rădăcină acolo
o rădăcină dincolo,
în familia cutare, în familia cutare, în familia cutare.

Depinde cum privești lucrurile: poți să privești cu multă tristețe și cu dor după cei care au plecat, dar pentru cei care sunt mântuiți avem speranța revederii de Dincolo.

Pentru mine este o mângâiere să știu că fac parte dintr-o familie mare.
Nu a fost o familie însemnată,
nu a fost o familie de renume,
nu a fost o familie bogată,
ci a fost o familie echilibrată,
cu bunici,
unchi,
mătuși,
verișori,
cam tot ce „conține” o familie, ca să vorbesc în termeni de rețete.
Mie personal mi se pare o binecuvântare.

Îți doresc și ție să fii binecuvântat și să apreciezi rădăcinile pe care le ai,
ramurile pe care le ai,
să-ți apreciezi
părinții,
bunicii,
unchii,
mătușile,
verișorii,
tot ce ține de familia ta.

Iar dacă au plecat din această viață, să mergi la mormântul lor,
să înalți o rugăciune către Dumnezeu și să Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru familia
în care te-ai născut,
în care ai crescut,
unde îți sunt rădăcinile…


Ioan Ciobotă

12 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

CE AI SPUS LA ÎNTUNERIC VA FI AUZIT LA LUMINĂ

„Ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneţi la lumină;
şi ce auziţi şoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe acoperişul caselor.”

(Matei 10:27)


Video aici: https://youtu.be/OVKCXZ8r2-c

De pe acoperișul caselor să propovăduiești Cuvântul lui Dumnezeu, spune versetul de mai sus. Unii se gândeau că este vorba despre antene de radio sau de televiziune, nu știu exact, dar văd ce spune Domnul Isus Cristos: să propovăduiești chiar și de pe acoperișul caselor.

Ceea ce spune El la întuneric, să spui la lumină,
și ce auzi șoptindu-se la ureche, să propovăduiești, să strigi în gura mare de pe acoperișul caselor.

Iar în Evanghelia după Luca, Domnul Isus spune:
„De aceea, orice aţi spus la întuneric, va fi auzit la lumină;
şi orice aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul caselor”
.
(Luca 12:3)

Amintește-ți care sunt lucrurile pe care le-ai spus la întuneric și de care te îngrozești când vor fi auzite la lumină?

Ce ai grăit la ureche, în odăițe, și de care ți-e groază dacă ar fi vestit de pe acoperișul caselor?

Care sunt cuvintele pe care le-ai spus și pe care n-ai vrea să le știe nimeni?

Domnul Isus ne avertizează:
„Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit,
nici ascuns, care nu va fi cunoscut”
.
(Luca 12:2)

Doamne ajută-ne ca tot ceea ce spunem la întuneric, să nu ne temem atunci când va fi auzit la lumină!
Și ceea ce grăim la ureche, în odăițe, în intimitate, poate în… intimități păcătoase, să nu ne temem atunci când va fi vestit de pe acoperișul caselor…


Ioan Ciobotă

11 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

DUPĂ 35 DE ANI

„Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus.”
(Filipeni 3:14)


Video aici: https://youtu.be/IjspP-QtEG4

Am participat la serbarea de 35 de ani de când am terminat liceul.
Cineva a găsit într-un dulap, acasă la tata, uniforma mea din liceu, cu numărul matricol cusut pe mânecă.
Eu am terminat liceul în 1987. La vremea respectivă fiecare avea un număr matricol. Pe uniformă este chiar și medalionul pe care l-am primit la finalul absolvirii, cu fundițe scrisă de câțiva colegi. Și aproape că mi se potrivea haina, un pic cam pleznea pe mine :)), dar mi se potrivea. Doar eu și două colege mai aveam uniformele din liceu.

Era interesant că veneau foști colegi și ne salutam unii pe alții cu „bună” 🙂
Sigur că arăți un pic de respect față de o persoană la vârsta de 53-54 de ani cât avem noi, dar mi se părea interesant să ne salutăm cu „bună”. Cu toate că am fost colegi, ne salutam cu „bună” pentru că nu ne mai cunoșteam, nu ne mai recunoșteam unii pe alții. Unii chiar întrebau: „Dar pe tine cum te cheamă? Că nu te mai recunosc după față…”
Interesant cum ne schimbăm pe măsură ce trec anii.

Am rămas cu amintiri dragi, ne-am întâlnit cu foști profesori, fostul nostru diriginte a participat la întâlnire, a venit în clasă cu noi, cu catalogul.
Cea mai în vârstă era o doamnă profesoară de aproximativ 92-93 de ani, o doamnă profesoară de matematică.

Pentru toți profesorii avem un mare respect. Chiar dacă pe vremuri credeam că este așa un mic război între elevi și profesori, nu a fost așa.

Oare cum va fi la Absolvirea Finală… atunci când ne vom întâlni în Cer cu cei care L-au urmat pe Cristos, și ne vom aminti cum a fost pe pământ, prin ce am trecut, lucrurile mici sau mari care s-au întâmplat sau pe care le-am făcut pe pământ?

Oare cum va fi atunci când ne vom întâlni în Cer cu sfinții, cu frații de credință, cu martirii care au murit pentru Cristos?

Oare cum va fi la Marea Aniversare, la Marea Absolvire, atunci când vor trece
ani
și secole
și milenii?
Probabil că timpul nu va mai exista atunci… atunci când ne vom aminti cum a fost pe pământ…
Oare cum va fi atunci?

„Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus.”
(Filipeni 3:14)

La liceu nu am luat niciun premiu. La Școala Generală am luat, în clasa a VIII-a am luat premiul întâi – m-a ajutat Dumnezeu să iau premiul întâi. În Generală am mai luat și premiul doi și mențiune, dar la liceu nu am mai luat niciun premiu.

Îmi doresc din toată inima „Premiul chemării cereşti”,
„cununa neprihănirii pe care mi-o va da, în „ziua aceea”, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui”.
(2 Timotei 4:8)

Doamne, ajută-ne!


Ioan Ciobotă

25 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

BUCURIA VIEȚII VEȘNICE

„Căci ori pe unde va ajunge apa aceasta,
apele se vor face sănătoase,
şi pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă.”

(Ezechiel 47:9)


Video aici: https://youtu.be/RHMWQjpCOAk

Profetul Ezechiel scrie:
„M-a adus înapoi la uşa casei.
Şi iată că ieşea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit; căci faţa casei era spre răsărit.
Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miazăzi a altarului.

M-a scos pe poarta de miazănoapte, şi m-a făcut să ocolesc pe dinafară până la poarta de răsărit.
Şi iată că apa curgea din partea dreaptă.

Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat o mie de coţi, şi m-a trecut prin apă;
apa îmi venea până la glezne.

A mai măsurat iarăşi o mie de coţi, şi m-a pus să trec prin apă, şi apa îmi venea până la genunchi.
A măsurat iarăşi o mie de coţi, şi m-a trecut prin ea, şi apa îmi venea până la şolduri.

A măsurat iarăşi o mie de coţi, şi atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încît trebuia să înot – un râu, care nu se putea trece.

El mi-a zis: ‘Ai văzut, fiul omului?’
Şi m-a luat şi m-a adus înapoi pe malul râului.

Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului erau o mulţime de copaci pe amândouă părţile.

El mi-a zis: ‘Apa aceasta curge spre ţinutul de răsărit,
se pogoară în câmpie şi se varsă în marea şi vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca.

Orice făptură vie, care se mişcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge râul,
şi vor fi o mulţime de peşti;
căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase,
şi pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viaţă.

Pescarii vor sta pe malurile lui, de la En-Ghedi până la En-Eglaim, şi vor întinde mrejile;
vor fi peşti de felurite soiuri, ca peştii mării celei mari,
şi vor fi foarte mulţi.

Mlaştinile şi gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării.

Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori.
Frunza lor nu se va vesteji, şi roadele lor nu se vor sfârşi;
în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieşi din Sfântul Locaş.
Roadele lor vor sluji ca hrană,
şi frunzele lor ca leac’.”

(Ezechiel 47:1-12)


Evanghelia Domnului Isus Cristos, puterea lui Dumnezeu revărsată, prin Duhul Sfânt, peste cei care cred,
peste cei născuți din nou din apă și din duh,
cred că ar putea fi asemuită cu acest râu despre care vorbește profetul Ezechiel.

Nu știu exact ce vrea să spună profetul aici, dar mă gândesc la o asemănare cu puterea lui Dumnezeu, care aduce viață,
cu puterea lui Dumnezeu arătată în Evanghelie,
în moartea și învierea Domnului Isus Cristos,
în revărsarea Duhului Sfânt,
care aduce
viață,
liniște,
vindecare,
pace,
speranță
și bucuria vieții veșnice.


Ioan Ciobotă

10 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

UNDE ALERGI ?

„Alerg spre ţintă,
pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus.”

(Filipeni 3:14)


Video aici: https://youtu.be/RvrA0RaACBs

Pornești în viață și alergi.
Alergi, alergi, alergi.

Și te bucuri.
Te îndrepți spre o țintă, undeva spre o cotitură a drumului, a vieții, și te gândești:
uau, abia aștept să ating acea cotitură !
Treci de acea cotitură și din nou urmează un drum lung, la care din nou te așterni cu foarte mult entuziasm.
Și alergi și fugi spre țintă.

De-o parte și de alta sunt situațiile,
întâmplările,
necazurile,
bucuriile,
succesele,
lucrurile pe care le lași în urmă,
și alergi, alergi.

Vezi sus cerul și vezi înainte drumul
și alergi și nu te oprești.

Și te gândești poate că urmează din nou o cotitură în drumului,
poate urmează o coborâre de pe drum,
dar n-am coborât aici,
am trecut de un cancer,
am trecut de un accident,
de o problemă,
dar n-am ieșit de pe drum.

Mă îndrept spre următoarea cotitură.

Vezi și cerul sus,
vezi și pădurea de jur împrejur,
și alergi cu multe entuziasm spre următoarea cotitură a drumului.

Când ajungi acolo, ți se pare că ai mai atins un obiectiv în viață,
dar dintr-odată treci și de următoarea cotitură
și din nou ți se așterne înainte un drum lung,
și din nou alergi.

Încotro ?

Unde alergi ?


Ioan Ciobotă

9 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

DUMNEZEU A VĂZUT CĂ ERAU BUNE


Video aici: https://youtu.be/Fqq60JCRvmE

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Pământul era pustiu şi gol;
peste faţa adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.

Dumnezeu a zis: ‘Să fie lumină!’.
Şi a fost lumină.

Dumnezeu a văzut că lumina era bună;
şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.

[…]
Dumnezeu a zis:
‘Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!’.
Şi aşa a fost.

[…]
Apoi Dumnezeu a zis:
‘Să dea pământul verdeaţă,
iarbă cu sămânţă,
pomi roditori,
care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ’.
Şi aşa a fost.

Pământul a dat verdeaţă,
iarbă cu sămânţă după soiul ei
şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei,
după soiul lor.
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

[…]
Dumnezeu a zis:
‘Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului’.
Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor;
a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei.
Dumnezeu a văzut că erau bune.”

(Geneza 1:1-4,9,11,12,20,21)


8 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

FULGERE ȘI TUNETE


Video aici: https://youtu.be/3Et6DVmB5s8

Ce spune Biblia despre fulgere, trăznete, tunete?
Am căutat câteva versete.

„Norii au turnat apă cu găleata,
tunetul a răsunat în nori.”

(Psalmi 77:17)

„La tunetul Lui, urlă apele în ceruri;
El ridică norii de la marginile pământului,
dă naştere fulgerelor şi ploii,
şi scoate vântul din cămările Lui.”

(Ieremia 10:13)

„Vrăjmaşii Domnului vor tremura,
din înălţimea cerului El Îşi va arunca tunetul asupra lor;
Domnul… va judeca marginile pământului.”

(1 Samuel 2:10)

„Glasul Domnului răsună pe ape,
Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul:
Domnul este pe ape mari.”

(Psalmi 29:3)

„Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt,
fulgerele au luminat lumea:
pământul s-a mişcat şi s-a cutremurat.”

(Psalmi 77:18)

„Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu,
şi un glas de tunet ca al Lui?”

(Iov 40:9)

„De glasul Lui, urlă apele în ceruri;
El ridică norii de la marginile pământului,
dă naştere la fulgere şi ploaie,
şi scoate vântul din cămările lui.”

(Ieremia 51:16)

„Aş fugi în grabă la un adăpost de vântul acesta năpraznic şi de furtuna aceasta.”
(Psalmi 55:8)

„Urmăreşte-i astfel cu furtuna Ta,
şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta!”

(Psalmi 83:15)

„El a zis,
şi a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării.”

(Psalmi 107:25)

„A oprit furtuna,
a adus liniştea,
şi valurile s-au potolit.”

(Psalmi 107:29)


7 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

MUNCA POATE FI UN ACT DE ÎNCHINARE

„Orice faceţi,
cu cuvântul sau cu fapta,
să faceţi totul în Numele Domnului Isus,
şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.”

(Coloseni 3:17)


Video aici: https://youtu.be/0YeQ8pUeF7o

Indiferent care este îndeletnicirea ta sau indiferent ce faci,
cu cuvântul sau cu fapta:
poate mături străzile,
sau ești președinte de țară,
poate ești medic,
sau strungar,
șofer,
profesor,
casnic –
orice faci, în orice context ai fi, cu cuvântul sau cu fapta,
să faci totul în Numele Domnului Isus.

Spunea Max Weber că secretul progresului lumii occidentale a fost tocmai etica protestantă, și anume faptul că oamenii cu frică de Dumnezeu, protestanții, cei care își trăiau viața cu evlavie, la locul lor de muncă făceau totul ca pentru Domnul, în Numele Domnului Isus.

Atunci când mături străzile în Numele Domnului Isus,
faci lucrul acela cu toată bucuria și cu toate dăruirea.
Sau când schimbi o țeavă,
sau când conduci o țară,
când conduci un autobuz,
sau ești profesor la catedră,
sau când ești casnică și toci ceapă acasă, pregătești o mâncare,
să faci totul în Numele Domnului Isus.

Continuă versetul și spune:
„Mulţumiţi, prin El [Isus] lui Dumnezeu Tatăl”.
Să-i mulțumești lui Dumnezeu că nu ești întins în pat,
să-i mulțumești lui Dumnezeu că poți să faci ceva, cu cuvântul sau cu fapta,
și să Îl rogi pe Dumnezeu ca, indiferent ce ai face, să faci totul în Numele Domnului Isus.

Orice lucru care poate mi se pare neimportant sau neînsemnat,
din munca de jos sau din munca de sus, intelectuală,
din artă,
din muzică,
în orice domeniu aș fi,
să fac totul în Numele Domnului Isus și să Îi mulțumesc lui Dumnezeu:
„Doamne, Îți mulțumesc că pot să fac această muncă”.
Și munca aceea o faci pentru Dumnezeu Tatăl, în Numele Domnului Isus.

Așadar, tu nu te raportezi în primul rând la șeful tău, dar și la șeful tău,
nu la colegii tăi, dar și la colegi tăi,
nu la beneficiarii muncii tale, dar și la beneficiarii muncii tale.
Dar tu te raportezi în primul rând la Dumnezeu Tatăl,
și atunci munca ta se transformă într-un ACT DE ÎNCHINARE la adresa lui Dumnezeu !

Pentru că în același capitol, Apostolul Pavel spune:
„Orice faceţi, să faceţi din toată inima,
ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,
ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii.
Voi slujiţi Domnului Cristos”
.
(Coloseni 3:23,24)

Atunci când mătur străzile,
când conduc un autobuz,
când gestionez o afacere,
orice aș face,
eu mă închin înaintea lui Dumnezeu !

Drept urmare, orice muncă o fac cu bucurie,
în Numele Domnului Isus.


Ioan Ciobotă

6 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

DUMNEZEU ARE GÂNDURI BUNE PENTRU TINE

„Li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme,
până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor,
care aveau să fie omorâţi ca şi ei.”

(Apocalipsa 6:11)


Video aici: https://youtu.be/Zf06q0X85ho

În Apocalipsa, capitolul 6, scrie despre cei care a fost junghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și cărora Dumnezeu le spune să mai aștepte puțin, până se va împlini numărul celor care urmează să fie și ei junghiați.
Deci este clar că Dumnezeu știe ce se va întâmpla.

„Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră.”

Au fost junghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și pentru că nu s-au lăsat de această mărturisire !
Nu te lăsa nici tu !
Ține-te de Cuvântul lui Dumnezeu chiar dacă vei fi junghiat,
chiar dacă vei fi ars pe rug,
chiar dacă vei fi tăiat în două cu fierăstrăul,
chiar dacă vei fi împușcat.
Nu contează ce se va întâmpla, tu nu te lăsa de Dumnezeu și de Cuvântul Său,
de mărturisirea lui Isus Cristos ca Domn !

Despre cei care au fost junghiați, au fost omorâți, dar care erau vii, scrie că:
„Ei strigau cu glas tare, şi ziceau:
‘Până când, Stăpâne, Tu, care eşti Sfânt şi adevărat,
zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?’ ”
.

Aceștia așteptau judecata.
Este clar că erau vii, chiar dacă au trecut prin moarte
crudă,
cruntă,
criminală.

Continuă textul:
„Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă,
şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme,
până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor,
care aveau să fie omorâţi ca şi ei”
.

Și îți pui întrebarea: cum îngăduie, cum permite Dumnezeu așa ceva ?
Deci Dumnezeu știe că urmează să fie omorâți și alții, în afară de martirii care au fost de-a lungul secolelor, de-a lungul ultimilor două mii de ani.
Dumnezeu știe că urmează să fie omorâți și alții…
Și în fiecare zi, creștini, de-a lungul și de-a latul Pământului, sunt persecutați și sunt omorâți pentru Cristos, pentru Biblie, pentru Dumnezeu.

Și Dumnezeu știe că urmează să fie omorâți și alții și le spune celor care deja au fost martirizați
„să se mai odihnească puţină vreme,
până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor,
care aveau să fie omorâţi ca şi ei”
.

De ce îngăduie Dumnezeu asta ?
Nu știu !

Cred că Dumnezeu este cu fiecare creștin atunci când acesta devine martir și este
ars pe rug
sau tăiat în două cu fierăstrăul
sau împușcat
sau spânzurat
sau orice moarte i-ar găsi cei care sunt sub puterea satanei.
Indiferent cum ar muri, cred că Dumnezeu este acolo cu ei în clipa morții, așa cum a fost cu cei trei tovarăși ai lui Daniel în cuptorul cu foc sau cu Daniel în groapa cu lei.

Pentru noi moartea este catastrofa inimaginabilă,
dar nu este la fel și pentru Dumnezeu.
El spune: Voi stați liniștiți, până se va împlini numărul celor care vor fi junghiați la fel ca și voi.
Așa le spune celor care deja au fost martirizați.
Oare de ce ?
Nu știu, dar știu că Dumnezeu are gânduri bune, de pace, nu de nenorocire !

Chiar dacă este să trec prin moarte, Dumnezeu are gânduri de pace, ca să îmi dea un viitor și o nădejde, nu are gânduri de nenorocire.

Așadar moartea nu mai este catastrofa veacurilor pentru mine,
ci am liniște și siguranță și știu că Dumnezeu are un plan și știe fiecare lucru din viața mea, INCLUSIV moartea !


Ioan Ciobotă

5 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

RĂZBOAIELE DIN FAMILIE

„El [Domnul] a pus capăt războaielor până la marginea Pământului.”
(Psalmul 46:9)


Video aici: https://youtu.be/caI5IiqfZiw

Dacă bine mai amintesc, în anul 1980 – avem pe atunci 11 ani – am fost la nunta unor prieteni. Ei erau mai mari decât mine cu vreo 10-12 ani.

Era în anul 1980.
După 41 de ani de căsătorie, soția l-a părăsit pe soț.
Nu s-au mai înțeles, nu a mai vrut să stea împreună.
Nu vreau să discut sau să comentez, pentru că întotdeauna când se întâmplă așa ceva nu este bine să emiți judecăți.

Dar m-a îndurerat durerea pe care o simțea prietenul meu și pe care mi-a împărtășit-o la telefon – ei locuiesc în alt oraș și nu ne-am mai întâlnit de mult timp.

Prietenul meu plângea la telefon și îmi spunea:
de un an de zile vin acasă singur,
fac mâncare singur,
mă spăl singur,
mă îngrijesc singur,
vorbesc singur cu pereții,
sunt doar singur.

Te doare sufletul…

Nu știu ce a greșit, nu zic că n-a greșit, nici el, nici ea,
nu vreau să fiu judecător deloc în privința acestor lucruri,
dar mă gândesc la durerea despărțirii după 41 de ani de căsătorie.
Și chiar îmi amintesc amănunte din 1980, de la nunta lor – a fost o nuntă plină de bucurie, undeva la sat, lângă Alba Iulia, în județul Alba.
Dar au trecut anii, lucrurile n-au mers pe făgașul pe care trebuia și iată că au ajuns la 63-64 de ani să divorțeze.

Dumnezeu să aibă milă de toți cei care într-un fel sau altul experimentează așa ceva.

Sunt multe texte în Scriptură care vorbesc despre familie și despre relații în familie, dar vreau să citez doar un singur verset:
„El [Domnul] a pus capăt războaielor până la marginea Pământului”.
(Psalmul 46:9)

Doamne, adu Tu pace în toate familiile unde nu este pace !
Pune Tu capăt războaielor până la marginea Pământului – pentru unii marginea Pământului este în familia lor, în casa lor.
Dumnezeu este Cel care poate să dea pace,
El este Cel care poate să restaureze complet toate relațiile, indiferent în ce situație s-ar afla.

Atunci când oamenii vin cu pocăință – și el, și ea – înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să Își toarne undelemnul lui binefăcător și plin de pace peste relația aceea,
peste familia aceea,
peste casa aceea
și să pună capăt războaielor.

N-am putut decât să plâng împreună cu prietenul meu,
n-am putut să-i dau niciun sfat,
n-am putut să-i spun nimic, decât să plâng și să mă rog pentru ei.

Dumnezeu să aibă milă de toți cei care acum trec prin așa ceva,
care cochetează cu divorțul
sau care au trecut și au experimentat durerea și dezastrul unui divorț.

Dumnezeu să pună capăt războaielor din familii, astăzi vorbesc despre familie.


Ioan Ciobotă

4 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »