Archive for iulie, 2022

ATENȚIE LA MORMINTELE LĂCOMIEI

„Cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi o duceam bine în Egipt!
Pentru ce am ieşit noi oare din Egipt?”

(Numeri 11:18,20)


Video aici: https://youtu.be/wbmVXBXWgw0

Ioan Ciobotă

28 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

RUGĂCIUNE PENTRU CEI BOLNAVI

„Noroadele au priceput lucrul acesta, şi au mers după El.
Isus le-a primit bine,
le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu,
şi vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare.”

(Luca 9:11)


Video aici: https://youtu.be/B8l2W9qxPSw

Ioan Ciobotă

27 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NU-L PUNE PE DUMNEZEU LA ÎNCERCARE

„Patrusprezece mii şapte sute de inşi au murit de urgia aceasta,
în afară de cei ce muriseră din pricina lui Core.”

(Numeri 16:49)


Video aici: https://youtu.be/URUixsQnaSI

Ioan Ciobotă

26 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

A DUS POPORUL ÎN CURVIE SPIRITUALĂ

„Ghedeon a făcut din ele un efod, şi l-a pus în cetatea lui, la Ofra,
unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul;
şi a fost o cursă pentru Ghedeon şi pentru casa lui.”

(Judecători 8:27)


Video aici: https://youtu.be/j4-lE6qwxVQ

Ioan Ciobotă

24 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

MARELE MOISE NU A INTRAT ÎN ȚARA PROMISĂ

„O stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos.”
(1 Corinteni 10:4)


Video aici: https://youtu.be/d1oFdqy_5UU

Ioan Ciobotă

23 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

FABRICA DE CORPURI DE ILUMINAT

„Isus le-a vorbit din nou şi a zis:
‘Eu sunt Lumina lumii;
cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii’.”

(Ioan 8:12)


Video aici: https://youtu.be/81UGssR8heA

Ioan Ciobotă

22 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

TINERII DIN PIAȚA OPEREI

„Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu!
Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în care mă ascund,
scutul meu,
tăria care mă scapă,
şi întăritura mea!”

(Psalmi 18:2)


Video aici: https://youtu.be/egy8Ymka9i8

Ioan Ciobotă

21 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

DAR PÂN-ATUNCI CU DOMNUL VOI RĂMÂNE

„Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd;
căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice.”

(2 Corinteni 4:18)


Video aici: https://youtu.be/sICOISusQvY

Ioan Ciobotă

20 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

UN VAPOR SIGUR PE ȚINTĂ

„Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă,
şi viaţa mea vede lumina!”

(Iov 33:28)


Video aici: https://youtu.be/yngXwzJ7xJc

Ioan Ciobotă

19 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

VORBE BUNE, VORBE DE MÂNGÂIERE

„Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere, îngerului care vorbea cu mine.”
(Zaharia 1:13)


Video aici: https://youtu.be/SQ_0VEVsolY

Ioan Ciobotă

18 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »