Archive for septembrie, 2022

A UITAT PE CINE NU A IERTAT

„Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine,
şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.”

(Isaia 43:25)


Video aici: https://youtu.be/R07tLbNSqcQ

Ioan Ciobotă

8 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

ÎNCHINAREA SI OASELE DE MORȚI

„Pe când îngropau un om […] au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei.
Omul s-a atins de oasele lui Elisei şi a înviat şi s-a sculat pe picioare.”

(2 Împărați 13:21)


Video aici: https://youtu.be/ckc0GIUyOFw

Ioan Ciobotă

7 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Comments (1)

CUM L-A ÎNVINS DAVID PE GOLIAT

„David a zis Filisteanului:
‘Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză;
iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor.”

(1 Samuel 17:45)


Video aici: https://youtu.be/N300TgbM3dI

Ioan Ciobotă

6 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

AZI NOAPTE ISUS MI-A INTRAT IN CELULĂ

„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El,
pentru ca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui,
în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.”

(Romani 6:6)


Video aici: https://youtu.be/T0G8tKE1SDI

Ioan Ciobotă

5 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NUNȚILE CREDINCIOȘILOR DE IERI ȘI DE AZI

„Nunta este gata,
dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea.”

(Matei 22:7)


Video aici: https://youtu.be/UIkNvFzPgKQ

Ioan Ciobotă

4 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

TREZIREA SPIRITUALĂ

„Lucrul acesta nu se va face nici prin putere,
nici prin tărie,
ci prin Duhul Meu,
zice Domnul oştirilor!”

(Zaharia 4:6)


Video aici: https://youtu.be/Obr9C4Qm9yI

Ioan Ciobotă

3 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

PROROCII CARE UCID COPII

„’Puneţi mâna pe proorocii lui Baal’ le-a zis Ilie: ‘nici unul să nu scape!’
Şi au pus mâna pe ei.
Ilie i-a pogorât la pârâul Chison şi i-a junghiat acolo.”

(1 Împărați 18:40)


Video aici: https://youtu.be/5a2MTITLzzo

Ioan Ciobotă

2 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

A UCIS 185.000 DE OAMENI ÎNTR-O SINGURĂ NOAPTE

„În noaptea aceea, a ieşit îngerul Domnului, şi a ucis în tabăra Asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni.
Şi când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau nişte trupuri moarte.”

(2 Regi 19:35)


Video aici: https://youtu.be/7PmiahUPq6U

Ioan Ciobotă

1 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

EI LUCREAZĂ CINSTIT

„Dar să nu li se ceară socoteala de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit.”
(2 Împărați 22:7)


Video aici: https://youtu.be/6b-oKN8F7kA

Ioan Ciobotă

31 Iulie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

VOR ÎNVIA DOAR DACĂ VOR ASCULTA GLASUL LUI

„Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu,
şi ceice-l vor asculta, vor învia.”

(Ioan 5:25)


Video aici: https://youtu.be/RDjrX-jViT0

Ioan Ciobotă

30 Iulie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »