Archive for octombrie, 2022

DE DEPARTE ÎMI PĂTRUNZI GÂNDUL

„Doamne,
Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti,
ştii când stau jos şi când mă scol,
şi de departe îmi pătrunzi gândul.”

(Psalmi 139:1-2)


Video aici: https://youtu.be/SH6-8Bg0YEo

Ioan Ciobotă

26 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

O INIMĂ VESELĂ ESTE UN BUN LEAC

„O inimă veselă este un bun leac,
dar un duh mâhnit usucă oasele.”

(Proverbe 17:22)


Video aici: https://youtu.be/5NtQdJ2EKOA

Ioan Ciobotă

25 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

ERA MARE DE TOT, DAR NU SE PUTEA BUCURA

„Scrisorile au fost trimise […] ca să nimicească, să omoare şi să piardă pe toţi iudeii, tineri şi bătrâni, prunci şi femei, […]
şi să li se prade averile.”
(Estera 3:13)

„Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor […] să se adune şi să-şi apere viaţa,
să nimicească, să omoare şi să piardă, împreună cu pruncii şi femeile lor,
pe toţi aceia […] care ar lua armele să-i lovească şi să le prădeze averile.”
(Estera 8:11)


Video aici: https://youtu.be/WacO-ZatSd0

Ioan Ciobotă

24 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

NEVESTELE I-AU PLECAT INIMA SPRE ALȚI DUMNEZEI

„Când a îmbătrânit Solomon,
nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei;
şi inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său,
cum fusese inima tatălui său David.”
(1 Regi 11:4)


Video aici: https://youtu.be/qei8wBBHcMQ

Ioan Ciobotă

22 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

CREATORUL CREATORILOR

„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut,
urechea nu le-a auzit,
şi la inima omului nu s-au suit,
aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”
(1 Corinteni 2:9)


Video aici: https://youtu.be/iJyMcJjl_v4

Ioan Ciobotă

23 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

S-AU DEPĂRTAT DE NECURĂȚIE

„Copiii lui Israel, întorşi din robie, au mâncat Paştele,
împreună cu toţi cei ce se depărtaseră de necurăţia neamurilor ţării
şi care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.”

(Ezra 6:21)


Video aici: https://youtu.be/7vnGWyOG4vo

Ioan Ciobotă

21 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

AU FOST CÂNDVA ÎMPĂRAȚI PUTERNICI

„Oare vor da ei viaţă unor pietre înmormântate sub mormane de praf
şi arse de foc?”

(Neemia 4:2)


Video aici: https://youtu.be/gOOl_ZqP4LE

Ioan Ciobotă

20 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

MULȚUMIȚI PENTRU TOATE LUCRURILE

„Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl,
pentru toate lucrurile,
în Numele Domnului nostru Isus Hristos.”

(Efeseni 5:20)


Video aici: https://youtu.be/j9p0YNP5RsI

Ioan Ciobotă

19 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

O SPÂNZURĂTOARE FOARTE ÎNALTĂ

„Nevastă-sa Zereş, şi toţi prietenii lui i-au zis:
‘Să se pregătească o spânzurătoare înaltă de cincizeci de coţi,
şi mâine dimineaţă cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat.
Apoi vei merge vesel la ospăţ cu împăratul.’
Părerea aceasta a plăcut lui Haman, şi a pus să pregătească spânzurătoarea.”

(Estera 5:14)


Video aici: https://youtu.be/dLtd3bYymtw

Ioan Ciobotă

18 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

RÂDEAU ȘI ÎȘI BĂTEAU JOC

„Dar ei rîdeau şi îşi băteau joc de ei.”
(2 Cronici 30:9)


Video aici: https://youtu.be/1ju8hAHbH3g

Ioan Ciobotă

17 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro

Lasă un comentariu

Older Posts »